Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - 2020/21 - åk 6 - Gamma

Skapad 2020-08-18 14:02 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Matematik
Arbetsområde - Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I dessa arbetsområden får du lära dig:

Tal och räkning

 • Hur vårt talsystemet och andra talsystemet är uppbyggda
 • samband mellan bråk och decimalform
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • sambandet mellan bråkform och decimalform
 • sambandet mellan andelen, delen och det hela
 • beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare
 • förklara och motivera dina kunskaper utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Multiplikation och division

 • Metoder för multiplikation med stora och små tal
 • metoder för division med 10,100 och 1000
 • metoder för multiplikation och division av tal i decimalform
 • Bedöma rimligheten i resultaten vid multiplikation och division
 • välja lämpliga beräkningsmetoder i olika vardagliga situationer
 • förklara och motivera dina kunskaper utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Samband och förändringar

 • uttrycka andelar i procentform
 • samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform
 • ta reda på resultat vid procentuella förändringar
 • beräkna sannolikheten och ange dem med olika uttrycksformer
 • grunder i kombinatorik
 • avläsa och rita koordinatsystem
 • om proportionella samband i vardagliga situationer
 • förklara och motivera dina kunskaper utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp vi ska arbeta med:

utvecklad form,  bråkform, blandad form, täljare, nämnare, rationella tal, decimalform, avrundning,

naturlig tal, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot,

Procent, förkorta, x-axel och y-axel, sannolikhet, koordinatsystem

Så här ska vi arbeta!

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Gamma utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta med webbappen.
 • Vi kommer att arbeta enskilt och grupp med olika problemuppgifter.

Så här får du visa dina kunskaper!

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser samt prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: