Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - berättande text v.35-37

Skapad 2020-08-18 14:42 i Hallsta skola Norrtälje
Nu är det dags att utveckla ditt sätt att skriva berättande text. Du ges nu möjlighet att lära och utveckla att använda gestaltande beskrivningar, dramaturgi och berättargrepp såsom återblickar och att blanda berättande med dialog.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Nu är det dags att utveckla ditt sätt att skriva berättande text. Du ska nu träna på att lära och utveckla att använda gestaltande beskrivningar, dramaturgi och berättargrepp såsom återblickar och att blanda berättande med dialog. Responstagande och givande är också en del i arbetet.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att läsa berättelser som exempel och diskutera vilka avsnitt i texten som skapar spänning och vilken betydelse ordvalen har.

Träna på gestaltande beskrivningar.

Träna hur man bygger upp en text efter den dramaturgiska kurvan.

Träna på berättargrepp såsom återblickar och dialog.

Träna skrivregler.

Träna på hur man ger och tar respons utifrån olika modeller ex en tydlig mall, ett uppdrag, "two stars and a wish".

Du ska producera en hel berättelse med början, mitt och slut. Berättelsen ska ha en dramaturgi som läsaren kan följa, berättargrepp såsom återblickar och dialog samt gestaltande beskrivningar. Du ska även visa att du kan använda respons på din text genom att du bearbetar din text efter mottagen respons.

Tidsram

V. 35 Läser och jobbar med en text gemensamt. Vi svarar på frågor och diskuterar texten.

V. 36 Vi jobbar i par med att skriva en egen text med samma struktur och liknande handling, men ändrar innehållet så att det blir en egen berättelse. De som vill skriver en helt ny berättelse med egen handling.

V. 37 Vi läser och ger respons på varandras berättelser med förslag på hur de kan utvecklas.

 

Bedömning

Se kunskapskraven och bedömningsmatris

Uppgifter

 • Skrivuppgifter v.45

 • Faktatext Östersjön

 • Faktatext om Östersjön

 • Berättelse

 • Berättelse

 • Berättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: