👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema

Skapad 2020-08-18 15:07 i Östervåla förskola Graniten Heby
Förskola
Vi lär oss tillsammans med Kanin och Igelkott som tar upp situationer från barnens vardag. De tar upp vänskap och hur man är en bra kompis.

Innehåll

Tema:

Bakgrund: Vi ska starta höstterminen -20 med ett Kompistema då vi fortsätter med kompisböckerna Kanin och Igelkott. De tar upp olika händelser och situationer som barnen lätt kan relatera till. Vi vill föra samman gruppen och lära känna varandra. Då vi kan prata om vänskap och hur man är en bra kompis. Böckerna tar på ett bra sätt upp känslor och att kunna hantera olika situationer som uppstår. Utveckla förmåga att förstå sig själv och andra. 

Kanin och Igelkott finns med oss under hela året och återkommer ständigt i vår vardag men vi ska ha extra fokus på böckerna "Samarbete" och "Säga förlåt" under augusti och september. Vi ska också samtidigt passa på att studera några insekter, samarbetar de? Det är något vi ska ta reda på. Vår sten Ludenben är kunnig i detta. Lpfö mål för naturkunskap har vi under vår "natur/teknik planering."

Läroplansmål för kompistema se nedan

Förväntat resultat:

Vi vill skapa en god gemenskap och göra barnen medvetna om vikten av att vara rädd om sina kompisar samt få en förståelse för, samarbete, empati och ansvar. Vår strävan är att ge barnen en god grund att bygga vidare på. Se läroplansmålen nedan.

Utbildning/undervisning:

Arbetet pågår under under höstterminen med olika böcker. Ålder 3-5 år

Vi kommer att arbeta i större grupp och i smågrupper. Vi sätter stor vikt på barnens intresse och att skapa ett lustfyllt lärande där barnen får möjlighet till att vara medkonstruktörer i sitt eget lärande.

Start på temat; Hela förskolan ska ha en Kompisdag med olika samarbetsstationer.

 • Använda kompiskort som ger förslag på olika lekar, sånger, ramsor och pyssel.
 • Samtala och diskutera
 • Rita och måla 
 • Samarbetsövningar
 • Leka och dramatisera
 • Använda uterummet 
 •  
 • Studera några insekters samarbete
 • (rita insekter, använda ljusbord)

Uppgifter

 • Vecka 34 lära känna

 • vecka 35 Start; Kompisdag

 • v.36 myran och bok "Samarbeta"

 • v.37 lek och sång Myra, spindel

 • v.38 naturtavla kompisproblemet filmer Ugglan

 • V.39 spindelsaga, "förlåtboken", ramsa, drama, förlåtbåt m.m.

 • v.40 dramatiseringar på "förlåt"boken, avslutning förlåt temat, göra spindlar

 • v.2 kanin och igelkott hälsar välkommen

 • v.3

 • v. 4 bingospår

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18