Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 5

Skapad 2020-08-18 15:22 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Allt omkring oss är gjort av olika ämnen. Kemi är läran om hur de ämnena är blandade så att de bildar nya ämnen. Kemi handlar också om hur man kan skilja olika ämnen åt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:
-genomföra undersökningar och experiment
-diskutera, jämföra och argumentera.
-arbeta självständigt med frågor och faktatext.
-arbeta tillsammans med andra.

Efter avslutat arbeta ska du
-kunna ge exempel på några grundämnen.
-känna till vad en atom och molekyl är.
-enkelt kunna sortera material efter några egenskaper.
-kunna förklara atomernas kretslopp, och vad som menas med att ”ingenting försvinner, allt finns kvar”
-berätta om ämnens olika faser.
-ge exempel på kemiska reaktioner

- ge exempel på lösningar och blandningar

- ge exempel på några sura och basiska ämnen. 
- ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att
-genomföra och dokumentera experiment.
-söka och använda dig av information från olika källor.
-berätta/diskutera, ställa egna frågor och framföra dina egna åsikter.

- hur du använder ord och begrepp på ett för att förklara kemiska sammanhang.

Jag kommer bedöma dig efter hur aktivt du deltar i diskussioner, hur du använder och tar in information. Samt hur du genomför och dokumenterar experiment.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer:
- läsa faktatexter.
- skriva egna faktatexter.
- se olika filmer.
- göra enkla experiment.
- diskussioner.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: