Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete HT 20. Trygghet

Skapad 2020-08-18 16:29 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Uppdraget med värdegrundsarbetet är att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på. Vid terminsstart jobbar vi intensivt med trygghet för att alla ska trivas och känna sig välkomna på förskolan.

Innehåll

Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg förskolemiljö för alla. Personalen verkar för ett gott demokratiskt klimat där barnen får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten.

Mål:

Alla på Tallen ska känna sig trygga och veta att de hör till. Här ska barnen vara med om spännande och positiva aktiviteter där de får känna att de är viktiga för varandra. Hjälpsamhet, dela med sig, vänta på sin tur, säga stopp- viktiga delar i att kunna umgås med andra.

Syfte

Syftet med värdegrundsarbetet är att barnen få möjlighet att stärka deras förmåga att agera enligt förskolans värdegrund och bli medvetna om att vi behöver acceptera varandras olikheter. Vi ser olikheter som en tillgång, för att fungera tillsammans. Barnen ska få möjlighet att utveckla en förståelse för eget och andra människors sätt att tänka, vara och leva.

Insättningar

Närvarande pedagoger är a och o. Vi delar upp oss ute och inne så att vi är där barnen är. Viktigt för att känna sig trygg är att veta vad som händer, därför arbetar vi med bilder som beskriver vad vi ska göra under dagen. Varje rum har en tydlig inriktning så barnen vet vad de kan göra i de olika miljöerna.

I år kommer vi att använda oss av ett arbetsmaterial som heter Väpplarna. Den första väpplaren är röda Vänslan. Med hens hjälp ska vi skapa en trygg miljö för  barn. Det innebär att det finns stöttning av välkända pedagoger, att gruppen är lagom stor och framför allt att barnen kan förstå aktiviteterna och känna sig säkra med dem. Barnen ska ges möjlighet att planera, samtala, samarbeta, fantisera, prova på nya saker, träna turtagning, läsa av känslor och förstå sina rättigheter.

Arbetet ska stärka både gruppen och det enskilda barnet. Detta för att de ska kunna känna den trygghet de behöver för att utvecklas vidare.

Vi startar terminen med att arbeta med:

Jag

Min familj

Mitt hem

Jag och mina kompisar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • Kap 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: