Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva, ht-20, åk 1

Skapad 2020-08-18 16:58 i Västra Karups skola Båstad
En övergripande planering i svenska för hösten åk 1.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att fortsätta att arbeta med Sagoskogen där nya och spännande karaktärer dyker upp. Du lär dig alla bokstäverna och dess ljud och utvecklar din förmåga att skriva texter.

Innehåll

Läroplanens värdegrund och uppdrag

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Undervisning:

Du kommer att få:

 • lära dig bokstävernas namn och ljud, hitta på berättelser, läsa och skriva m hj a helordsmetoden då vi arbetar med Sagoskogen, där det flyttar in ett nytt djur varje vecka,
 • lära dig samt träna på språkets struktur genom att skriva ord, enkla meningar samt korta berättelser både för hand och på iPad. Du förstärker dina texter med bilder som du både gör själv eller hämtar från olika bildprogram.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • bokstävernas namn och ljud samt förstå sambandet mellan bokstav och ljud.
 • återge alfabetet.

 • skriva enkla meningar med mellanrum mellan orden.

 • skriva enkla texter där ord och bild samspelar.

Redovisning:

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt i alla undersökningar,
 • berätta och samtala,
 • skriva,
 • rita och måla.

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: