Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politiska system

Skapad 2020-08-18 19:56 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Samhällskunskap
Vad är politik? Vad har politiska beslut med oss att göra? Vilka bestämmer i olika länder? Demokratiska statsskick- vad är kännetecknar en demokrati? Diktaturer- olika sorters diktaturer. Yttrandefrihet. olika statsskick. Vilka olika ideologier finns och vad står de för?

Innehåll

Vi kommer att undersöka olika statsskick både diktaturer samt demokratier. Vi kommer att diskutera om yttrandefriheten- får vi verkligen yttra vad vi vill till vilket pris som helst? 

Vi kommer att lära oss hur en ideologi hänger ihop med ett politiskt parti. Vilka partier finns att rösta på i Sverige och vilka är dessa partiers hjärtefrågor?

Examination genom prov den 11/9.

Detta bedöms:

Förväntade kunskaper efter arbetsområde Demokrati, Diktatur, ideologier samt politiska partier.

 1. Begrepp, du skall kunna använda ämnesrelaterade begrepp för ämnet och kunna sätta in dem i rätt sammanhang.

 2. Ha kunskap om olika statsskick och vad de innebär. Ev Vad är en republik? Monarki? Statschef?

 3. Ha kunskap och kunna diskutera demokratiska rättigheter, mänskliga rättigheter och skyldigheter. Resonera kring fördelar och nackdelar med demokrati samt diktatur. Att i ett land kan demokratin se ut på ett sätt och i ett annat land på ett annat sätt. Samma sak med diktaturer.

 4. Kunna redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ge exempel på hur de kan kränkas och gynnas/stödjas i olika delar av världen samt konsekvenser.

 5. Kunna utifrån demokrati och diktatur se på olika samhällsfrågor ur olika perspektiv. Resonera kring fördelar och nackdelar ur olika perspektiv, ex: individ-samhälle-politiker. Ge exempel på vad du menar samt vad följden för exempelvis individen blir vid ett visst beslut. Exempel: demonstrationsförbud.

 6. Kunna redogöra för vad socialism, konservatism, liberalism, ekologism, nationalism samt feminism i stora drag står för.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: