👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Safari 3 A, HT-20, Sa17A

Skapad 2020-08-19 07:00 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 3 Matematik
Terminsplanering med utgång i matteboken Safari. Du kommer att få arbeta både inomhus och utomhus, laborativt med olika material, diskutera och räkna samt lösa problem både i grupp och enskilt.

Innehåll

Tidsperiod

 • HT-20, vecka 34-51.

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig, pröva att lösa uppgifter på olika sätt och välja mellan olika sätt att lösa uppgifter.  
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur du har löst ett problem och varför du löste problemet så.
 • Du tränar din analysförmåga genom att föreslå lösningar och förklara och visa hur olika delar i matematiken hör ihop.
 • Du tränar din begreppsförmåga genom att lära dig nya matematiska begrepp och använda dom när du samtalar eller ställer frågor.
 • Du tränar din förmåga att hantera information genom att söka efter fakta, ställa frågor och med hjälp skilja mellan vad som är en fakta och en värdering.

 

Övergripande mål och riktlinjer

 • Planeringen utgår från det internationella perspektivet som betyder att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden i landet och se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang.

 • Planeringen utgår också från ett miljöperspektiv som betyder att utveckla ansvar för den miljö du kan påverka och att undervisningen belyser miljöfrågor och hur vi kan skapa hållbar utveckling.
 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång kan använda dig av ditt matematiska tänkande för att studera eller i vardagslivet samt att du kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga.

 • Du får möjlighet att välja och använda olika hjälpmedel samt arbetssätt utöver gemensamma genomgångar och arbete i Safari.

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Kapitel 1 - Tal + klockan s. 4-33

 • hur många 1000 är
 • hur tal är uppbyggda
 • talsorterna hundratal, tiotal och ental
 • talet före och talet efter
 • att jämföra och storleksordna tal
 • att repetera klockan
 • att träna på vad klockan är senare och tidigare

Kapitel 2 - Addition + volym s. 32-63

 • lägga till ental, till exempel 9+4 och 59+4
 • lägga ihop tal med tiotal och ental, tillexempel 38+45
 • lägga ihop tal med hundratal och tiotal, till exempel 420+230
 • lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental, till exempel 213+132 och 147+235
 • om volym
 • om liter och deciliter

Kapitel 3 - Subtraktion + längd s. 64-91

 • minska med ental, till exempel 12-8 och 62-5
 • minska med tiotal och ental, till exempel 40-25 och 44-25
 • minska från hela hundratal, till exempel 100-72 och 400-251
 • att mäta med linjal
 • att räkna ut omkretsen

Kapitel 4 - Multiplikation och division + klockan s. 92-121

 • treans och fyrans tabeller
 • att man kan byta plats på talen i multiplikation
 • att dela lika
 • att dela med tre och fyra
 • att skriva vad klockan är på olika sätt
 • att skriva vad klockan är olika tider på dygnet

Kapitel 5 - Upp till 1000 + skala s. 122-143

 • välja vilket räknesätt som passar för att lösa en uppgift
 • räkna med de fyra räknesätten
 • skriva egna textuppgifteregna textuppgifter
 • om naturlig storlek, förstoring och förminskning
 • om symmetri

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • arbeta i Safariboken.
 • räkna i stenciler.
 • delta i genomgångar.
 • delta i övningar och lekar.
 • diskutera och förklara hur du räknar och tänker.

     Formativ

 • Självbedömning i matriser i Unikum.
 • Muntlig återkoppling under lektioner och efter diagnoser.

     Summativ

 • Safariboken och stenciler.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Safari.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Matriser

Ma
Matte Safari Åk 3 HT-19 Kapitel 1

Kapitel 1

hur många 1000 är •hur tal är uppbyggda •talsorterna hundratal, tiotal och ental •talet före och talet efter •att jämföra och storleksordna tal •att repetera klockan •att träna på vad klockan är senare och tidigare
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Talen till 1000
Veta hur mycket som fattas till 1000 om jag har 200.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Addera hundratal, tiotal och ental
Lägga ihop 200+70+3.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Taluppfattning
Skriva sexhundraåtta med siffror.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Talraden
Veta vilket tal som kommer efter 769.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Talraden
Veta vilket tal som kommer före 590.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jämföra tal
Säga vilket tal som är störst av 579 och 597.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Klockan
Läsa av klockan.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Klockan
Tala om vad klockan är en timme senare.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Klockan
Tala om vad kockan var för en timme sedan.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

Ma
Matte Safari Åk 3 HT-19 Kapitel 2

Kapitel 2

lägga till ental, till exempel 9+4 och 59+4 •lägga ihop tal med tiotal och ental, tillexempel 38+45 •lägga ihop tal med hundratal och tiotal, till exempel 420+230 •lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental, till exempel 213+132 och 147+235 •om volym •om liter och deciliter
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Addition
Lägga ihop ental, som 8+5.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Addition
Veta hur mycket 46+7 är.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Addition
Lägga ihop tal med tiotal och ental, som 56+29.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Addition
Lägga ihop tal med hundratal och tiotal, som 520+140.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Addition
Lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental, som 527+145.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Volym
Säga hur många deciliter som går på en liter.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Volym
Dela upp 14 dl i liter och deciliter.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Volym
Gissa hur många liter en hink rymmer.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

Ma
Matte Safari Åk 3 HT-19 Kapitel 3

Kapitel 3

minska med ental, till exempel 12-8 och 62-5 •minska med tiotal och ental, till exempel 40-25 och 44-25 •minska från hela hundratal, till exempel 100-72 och 400-251 •att mäta med linjal •att räkna ut omkretsen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Subtraktion
Minska med ental och räkna ut, som 12-5.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Subtraktion
Minska med ental och räkna ut, som 43-8.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Subtraktion
Minska med tiotal och ental och räkna ut, som 40-28.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Subtraktion
Minska med tiotal och ental, som 44-29.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Subtraktion
Minska från hela hundratal och räkna ut, som 100-49.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Subtraktion
Minska från hela hundratal och räkna ut, som 400-235.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Längd
Mäta något med linjal.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Längd
Räkna ut omkretsen på en rektangel.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Längd
Säga om en sak är längre eller kortare än 1 meter.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

Ma
Matte Safari Åk 3 HT-19 Kapitel 4

Kapitel 4

treans och fyrans tabeller •att man kan byta plats på talen i multiplikation •att dela lika •att dela med tre och fyra •att skriva vad klockan är på olika sätt •att skriva vad klockan är olika tider på dygnet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Multiplikation
Kunna treans tabell.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Multiplikation
Kunna fyrans tabell.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Multiplikation
Veta att 3*5 är lika mycket som 5*3.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Division
Dela något lika.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Division
Dela med tre.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Bråk/Division
Veta hur många en tredjedel av 18 är.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Division
Dela med fyra.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Bråk/Division
Veta hur många en fjärdedel av 20 är.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Klockan
Skriva vad klockan är med siffror.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Klockan
Skriva vad klockan är vid samma tid på morgonen och på kvällen, t.ex. 7.00 och 19.00.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

Ma
Matte Safari Åk 3 HT-19 Kapitel 5

Kapitel 5

•välja vilket räknesätt som passar för att lösa en uppgift •räkna med de fyra räknesätten •skriva egna textuppgifteregna textuppgifter •om naturlig storlek, förstoring och förminskning •om symmetri
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
De fyra räknesätten
Välja vilket räknesätt jag ska använda.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Addition
Att räkna addition.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Subtraktion
Att räkna subtraktion.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Mulitplikation
Att räkna multiplikation.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Division
Att räkna division.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Skriftliga räkneuppgifter
Skriva en egen textuppgift.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Rimlighet
Tänka efter om svaret kan vara rätt.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Skala
Förklara vad som menas med en bild i naturlig storlek.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Skala
Rita en förminskad bild.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Symmetri
Dela ett hjärta symmetriskt.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.