Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskaps tema med Kanin och Igelkott

Skapad 2020-08-19 09:15 i Gottepåsen Förskola och Fritidshem Fristående förskolor
Förskola
På nyckelpigan har vi barn som är 1-2 år, den åldersgruppen behöver börja träna på att samarbeta med andra barn. Vi vill påvisa och göra det tydligare för barnen hur man är en bra kompis, hur man bemöter varandra och gör andra glada. Alla är vi olika och ska respekteras för det.

Innehåll

 

.

Syfte: visa och ge barnen redskap som de kan använda och utveckla hela livet.

Mål:

- Att vi visar varandra hänsyn och hur man är en bra kompis

- Säga förlåt om något är /blev fel.

-Lyssna på varandra.

-Kunna trösta och visa empati om en kompis är ledsen.

-Värna om sin integritet och säga stopp om något är/känns fel.

- Att kunna vänta på sin tur.

 

Genomförande

Vi kommer använda oss av:

Handdockorna Kanin och Igelkott.

Drama

Samtal

Olika övningar

Sång och dans.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar via unikum.

Reflektioner görs löpande 

Analys gör vi efter temats slut.

Vi som jobbar på nyckelpigan

Emelie Anette Emelie 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: