Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2020-08-19 09:25 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Grundskola 2 NO (år 1-3) Matematik SO (år 1-3) Svenska
Hur skapades allt? Hur skapades jorden? Vad finns i universum/rymden? Vi ska lära oss mera om solen, stjärnor, månar och planeter.

Innehåll

Mål att arbeta mot

Målet med det här arbetsområdet är att du ska få kunskap om hur jordens rörelser runt solen spelar in i hur årstiderna förändras. Du får en förståelse för hur vårt solsystem ser ut. Du kommer också att få lära dig några stjärnbilder och månens faser. Du övar dig även i att läsa och skriva faktatexter. Du kommer även att få utveckla ditt berättelseskrivande genom ett arbete med olika ordklasser och ett kapitelskrivande av en rymdsaga.

 

Såhär arbetar vi för att nå målen

Vi kommer att titta på filmer och läsa faktatexter om vårt solsystem. Vi kommer söka information på nätet. Vi skriver enkla faktatexter och berättande texter både enskilt, par och grupper. Vi kommer jobba på att utveckla våra texter så de blir mer målande och beskrivande. Vi ritar/målar till våra texter och skapar saker som har kopplingar till rymden och vårt solsystem. 

 

Vad ska bedömas?

Din förmåga att berätta om jordens, solens och månens rörelser.

Din förmåga att berätta om månens faser och olika stjärnbilder.

Din förmåga att förklara begrepp som har med rymden att göra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: