👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering: Matematik 1a

Skapad 2020-08-19 10:10 i Bessemerskolan_IM Sandviken
Gymnasieskola
Här kommer terminsplanering för Matematik 1a för MATMAT01A på IM.

Innehåll

Sherzad Fatih - Bessemerskolan- Sandviken 

 

Måndagar      13:50 – 14:50    i sal -068

Onsdagar       12:40 – 13:40   i sal -068           

Torsdagar        13:50 – 14:50   i sal -068   

Om du missar ett prov (eller om du inte har klarar av det), ska du göra om det när det är omprovstid.

Vecka

Dag

Datum

Aktivitet (sidhänvisning till läroboken)

35

 

 

 

 

 

Torsdag

27/8

Taluppfattning  8- 18  1:1 Positiva tal

 

Fredag

28/8

Räkne ordning + tal i decimalform

 

 

 

 

36

Tisdag

1/9

1:2 Negativa tal 22-28

Torsdag

3/9

1.3 Bråk sidan 34 addition och subtraktion med bråk

Fredag

4/9

Förkortning och förlängning

 

  

 

37

Tisdag

8/9

Bråkform och blandad form

Torsdag

10/9

Minsta gemensamma nämnare

Fredag

11/9

Multiplikation med bråk

 

 

 

38

Tisdag

15/9

1.4 Problemlösning sidan 40

Torsdag

17/9

Potenser

Fredag

18/9

Repetition

 

 

 

39

Måndag

22/9

Prov kap 1

 

24/9

Förändring kap 2 sidan 64

2.1 Andelen, delen och det hela

Torsdag

25/9

 PPM

 

 

 

 

40

Måndag

29/10

2.2 procentuella förändring sidan 76

 

Torsdag

1/10

Beräkna procentsatsen. 76

 

Torsdag

2/10

Beräkna procent.

 

 

 

 

41

Måndag

6/10

Procentuell förändring 82

 

Torsdag

8/10

 Procentuell förändring.

 

Torsdag

9/10

Procent

 

 

 

 

42

Måndag

13/10

2.3 Ränta , Låna och amortering 96

Promille

 

Torsdag

15/10

 

 

Torsdag

 

16/10

3:4 Lån ( amortering )139- 140

 

 

 

43

 

 

 

 

Måndag

20/10

Sms lån 141

Kreditkort 142 - 143

Torsdag

 

Torsdag

22/10

 

23/10 

Prov kap 2

44

Lov

   Lov

45

Måndag

6/11

Sannolikhetslära och statistik kap 3 ( 110- 116)

Onsdag

7/11

/////////////

Torsdag

8/11

3.2 Slumpförsök i flera steg 119- 124

 

 

 

46

Måndag

13/11

///////////////////////////

Onsdag

14/11

Trädiagram

Torsdag

15/11

/////////////////

 

 

 

47

Måndag

20/11

3.3 Statistik 125 ( vad handlar statistik om )

Onsdag

21/11

 

Torsdag

22/11

Tolka tabeller och diagram 126

 

 

 

48

Måndag

27/11

Tema : fordon och drivmedel 132

Onsdag

28/11

Spel om pengar i Sverige 134

Torsdag

29/11

//////////////////

 

 

 

49

Måndag

4/12

blandade övningar

Onsdag

5/12

blandade övningar

Torsdag

6/12

Repetition

 

 

 

50

Måndag

11/12

Prov kap 3

Onsdag

12/12

 

Torsdag

13/12

 Ekvationer och formler kap4 sidan 150

 

 

 

51

Måndag

18/12

Algebra och uttryck + att lösa ekvation

Onsdag

19/12

Problemlösning med ekvationer

Torsdag

20/12

 Avslutning GOD JUL & GOTT NYTT ÅR  J

9

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  Mat  -
 • Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
  Mat  -
 • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet.
  Mat  -
 • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
  Mat  -
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
  Mat  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med flera andra representationer. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan dessa olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg.
  Mat  A
 • Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med några andra representationer. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg.
  Mat  C
 • Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt översiktligt beskriva innebörden av dem med någon annan representation. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer, upptäcker misstag och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg.
  Mat  E
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  A
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  C
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att informellt tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
  Mat  E
 • Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang och med nyanserade omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, enkel skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
  Mat  A
 • Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och med enkla omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med inslag av matematiska representationer.
  Mat  E
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  A
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  C
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
  Mat  E