Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Burning issues 2020

Skapad 2020-08-19 09:57 i Friskolan Asken Grundskolor
Eleverna ska läsa, se och arbeta med texter och filmer om diverse aktuella och kontroversiella ämnen ( t ex djurförsök, abort, dödsstraff mm). De ska delta i diskussioner (i smågrupper och helklass). De ska även skriva en text (argumenterande uppsats) om ett fritt valt ämne samt ska hålla ett "speech" om det ämne det skrivit om.
Grundskola 9 Engelska
There are lots of things you can have opinions on. "Burning" issues are issues that many people have different opinions on. In this project you will read texts and watch movies and discuss different issues. You will give a speech or you will hand in an essay on something you "burn" for.

Innehåll

  •  

Lessons; what we will do

We will:

  • Watch a film without subtitle with a "burning issue", answer questions about it and discuss it.
  • Discuss texts.
  • Discuss different issues in small groups.
  • Work with and learn new words.
  • Write an argumentative essay. (Optional)
  • Give an argumentative speech. (Optional)

 

Assessment; what you will get feedback on

You will get a matrix and a written comment on your:
- writing a
nd/or speech.
Matriser

En
Uppsats i engelska

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Innehåll
Instruktionerna har följts och texten är kortfattad. Du för fram din åsikt och har några argument och motargument.
Ämnet är utförligt och fylligt behandlat. Du för fram din åsikt på ett tydligt sätt med relativt väl underbyggda argument och motargument.
Ämnet är behandlat på utförligt, fylligt, välgrundat och nyanserat sätt. Du för fram din åsikt på ett mycket tydligt sätt med väl underbyggda argument och motargument.
Disposition
Det finns en viss struktur och röd tråd.
Texten är sammanhängande och lätt att läsa.
Det finns en tydlig struktur och disposition.
Ordval
En engelsktalande person kan förstå texten och orden fungerar i sammanhanget.
Det finns en viss variation i ordvalet och ett stort ordförråd syns.
Ett mycket stort ordförråd syns och språket varieras på en högre nivå. Språket har bredd, djup och är koncist. Idiomatiska uttryck används.
Stavning
En del ord är felstavade, men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Det finns flera grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns få grammatiska fel.
Skrivregler
Styckeindelning och/eller skiljetecken används ibland felaktigt och försvårar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.

En
Speech

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Innehåll
Du för fram din åsikt med några argument och motargument.
Du för fram din åsikt på ett tydligt sätt med några underbyggda argument och motargument.
Du för fram din åsikt på ett mycket tydligt sätt med väl underbyggda argument och motargument.
Engagemang och förmåga att tala till en publik.
Du tittar ofta på dina stödord men du för fram ditt tal så att publiken kan ta det till sig
Du tittar på dina stödord men talar även fritt. Du för fram ditt tal så att publiken lätt kan ta det till sig.
Med hjälp av dina stödord talar du oftast fritt och har god kontakt med publiken. Du för fram ditt tal ett engagerat och publiktillvänt sätt.
Uttal, intonation och flyt
Du stakar dig ibland men uttalar de flesta ord rätt.
Du har ett bra flyt och i princip rätt uttal.
Du har ett mycket bra flyt och uttal.
Ordförråd
Du använder ett enkelt språk och budskapet går fram.
Du försöker att variera ditt språk genom att t ex använda synonymer.
Du använder många olika ord och visar därmed upp ett stort ordförråd.
Grammatik
Du får fram ditt budskap även om du gör en del grammatiska fel
Du gör få grammatiska fel
Du talar, förutom enstaka misstag, grammatiskt korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: