Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havsresan: ett fantastiskt skriväventyr

Skapad 2020-08-19 10:09 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska nu bege oss ut till havs och kommer att vara med om en hel del spännande och fantastiska äventyr. Din fantasi kommer att ta dig till nya platser och nya otroliga upplevelser. Du kommer att skriva en lång följetong av berättelser som tar sin början i en båt på ett öppet hav.... Skepp o´hoj! Nu kastar vi loss!!

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbete är att du ska utvecklas i din skrivning och stärkas inom samtliga områden:

- att kunna skriva en längre sammanhängande berättelse

- att släppa loss fantasin och utveckla skrivglädje och skrivkondition

- att utifrån en given uppgift utforma en berättelse, som du i bland läser upp för olika mottagare.

 

Förväntat resultat:

- att kunna skriva en längre sammanhängande berättelse

- att dela in det man skriver i meningar, med punkt, frågetecken och stor bokstav i början av meningar och i namn

- att utveckla sin handstil, så att den blir tydlig och andra kan läsa det du skriver

- att läsa upp sin berättelse för en mottagare

- att ge feedback på andras berättelser

- att utifrån feedback, utveckla och göra ändringar i sin berättelse

- att kunna koppla en bild till sin text, så att text och bild förstärker varandra

Undervisning/arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med  "Havsresan" ca 2 ggr/vecka och det kommer att resultera i en egen kapitelbok, med text och bilder.

Varje nytt avsnitt inleds med att jag berättar en liten händelse, som start på kapitlet. När du skrivit färdigt ett kapitel, ska du själv läsa igenom din text, för att se om du ska göra några ändringar (stavning, meningsbyggnad, målande beskrivningar av saker). 

Vi kommer även att arbeta med kamratbedömning, där ni får läsa era texter för varandra och ge feedback  ("Two stars and a wish".

Vi skriver i OneNote eller för i skrivbok.

 

Bedömning och examination.

Vi kommer fortlöpande att bedöma dina texter utifrån målen. Vi kommer att framföra vad du behöver träna mer på och utveckla.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Havsresan: ett fantastiskt skriväventyr

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: