Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering nk1b SA21A

Skapad 2020-08-19 10:55 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Naturkunskap
I denna årsplanering samlas alla betygsgrundande uppgifter och bedömningar i kursen. Momentplaneringar för kursen, det vill säga vad som görs och när, kommer jag kommunicera till er som uppgifter. Ni kommer också att arbeta med uppgifter via teams och på lektioner med laborationer. Bedömningar på alla uppgifter görs under kunskaper i unikum.

Innehåll

Årsplanering  för SA21A i kursen Nk 1b läsåret 2021/2022

Examensmål SA 

Lärare: Patrik Pettersson   

Klass: SA21A

Kurs: Nk1b

Läromedel: Synpunkt 1b digital interaktiv kursbok.

 

Elevinflytande: Elev har tillgång till anpassningar om särskilda behov finns, berätta om dina önskemål vid kursstart i forms-enkäten "vad vill du med kursen".

Inför varje nytt kursavsnitt så ges eleverna tillfälle att vara delaktig i vilka arbetsformer och innehåll som ska tas upp.

Bedömning för betygssättning utifrån kunskapskraven görs genom:

Prov, laborationsrapporter, grupparbeten och muntlig kommunikation

Formativ bedömning görs under hela kursen och betyg sätts på de kunskaper som uppvisas i slutet av kursen.

Examensmålen för Samhällsprogrammet nås genom det centrala innehållet.

Utvärdering utförs under kursen och mot slutet av kursen där elever ges tillfälle att ge positiv och negativ feedback om kursen.

 

 

Översikt hela kursen

 

Avsnitt                                                                           Antal timmar (ca)

1. Ditt förhållande till vetenskap                                   _6

2. Livets mångfald                                                         _6

3. I atomernas värld                                                       _5

4. Ekologi                                                                      _9

5. Människan och miljön                                              _15

6. Det händer i kroppen                                                 _12

7. Det gåtfulla arvet                                                       _6

8. Sex och samliv                                                           _9

Introduktion, prov, sambedömning, samtal m.m.         _12

Summa                                                                           90

 

Vecka           Avsnitt

34                  Introduktion och planering, 1

35                  1,1

36                  1,2

37                  2,2

38                  2,2

39                  2,2

40                  2,4

41                  4,4

42                  4,4

43                  Programvecka

44                  Lov

45                  4,4

46                  4,3

47                  3,3

48                  3,5

49                  5,5

50                  5,5

51                  5,5 Julavslutning fredag

2                    5,5                                      

3                    6,6

4                    6,6

5                    6,6

Vecka           Avsnitt

6                    6,6

7                    6,6

8                    Programvecka

9                    Sportlov

10                  6,6

11                  8,8

12                  8,8

13                  8,8

14                  8,8

15                  Påsklov

16                  8,8

17                  7,7

18                  7,7

19                  7,7

20                  7,7

21                  Reserv

22                  Avslutning med betygsinfo/utvärdering och fika m.m.

23                  Avslutning med betygsinfo/utvärdering och fika m.m.

 

Uppgifter

 • Hållbar utveckling grupparbete

 • Kamratbedömning Mythbuster

 • Mythbuster

 • kursmomentplanering kap 1-2 Nk 1b

 • Planering kap 8

 • Mat och hälsa uppgift mot livsmedelsverket.

 • Planering kapitel 6 Nk1b

 • Planering kapitel 5 Människan och miljön och uppgiften Energikälla.

 • Hemlaboration vad kostar duschen?

 • planering kap 3-4, läsanvisning provet.

 • Hotad mångfald och hållbar utveckling

 • Läsanvisning prov kap 1-2

 • Planering kapitel 1-2

 • Kapitel 8 uppgift 5 Sex på kartan

 • Kapitel 8 uppgift 6 Preventivmedel

 • Kapitel 8 uppgift 4 Sex som kemi

 • Kapitel 7 uppgift 9 Etiskt dilemma

 • Kapitel 7 uppgift 8 GMO

 • Kapitel 7 uppgift 6 Förädling

 • Kapitel 7 uppgift 4 Proteinsyntes

 • Kapitel 6 uppgift 11 Alkohol och droger

 • Kapitel 6 uppgift 9 Ätstörningar

 • Kapitel 6 uppgift 6 Livsstil under en vecka

 • Kapitel 6 uppgift 4 Undersökning

 • Kapitel 6 uppgift 2 Mat

 • Kapitel 5 uppgift 20 Ekosystemstjänster

 • Kapitel 5 uppgift 19 Ekologiska fotavtryck

 • Kapitel 5 uppgift 17 Filmer om östersjön

 • Kapitel 5 uppgift 15 Inlämningsuppgifter

 • Kapitel 5 uppgift 14 Prov med en uppgift

 • Kapitel 5 uppgift 13 Energikällor

 • Kapitel 5 uppgift 2 Energikort

 • Kapitel 4 uppgift 10 Ekologisk bärkraft

 • Kapitel 4 uppgift 8 Invasiva arter och källkritik

 • Kapitel 4 uppgift 6 Energi och materia

 • Kapitel 4 uppgift 4 Näringsväv och näringsedja

 • Kapitel 4 uppgift 3 Näringsväv

 • Kapitel 3 uppgift 6 Kolets kretslopp

 • Kapitel 3 uppgift 4 Vattnets kretslopp

 • Kapitel 3 uppgift 2 Experiment

 • Kapitel 2 uppgift 6 Biologisk mångfald

 • Kapitel 2 uppgift 5 Lista på arter i naturen

 • Kapitel 2 uppgift 4 Arter

 • Kapitel 1 uppgift 5 Undersökning

 • Kapitel 1 uppgift 4 Källkritik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: