Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition åk2 TE

Skapad 2020-08-19 11:12 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Vad finns det för fördelar med att ha en god kondition? Vi lär oss teorin bakom syreupptagning och provar olika sätt att träna sin kondition

Innehåll

I området kondition ingår att man skall klara ett läxförhör samt göra ett träningsprogram(åk2). Praktiskt så skall man ha deltagit på olika former av konditionsträning samt genomfört konditionstest.

 Vi kommer att vara utomhus åtminstone fram till v 45. Se till att klä dig efter väder

v35 Information+ brännboll

v36 Konditionstest

v37 Egen konditionsträning

v38 Egen konditionsträning

v39 Egen konditionsträning

v40 Egen konditionsträning

v41 Friluftsliv

v42 Orientering

v43 Programvecka?

v44 Höstlov

v45 Kondtionstest

v46 Inlämning Uppgift+Teori Ergonomi

Länk till examensmålen på Teknikprogrammet: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DTE001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295#anchor_1

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
    Idr  -
  • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
    Idr  -
  • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
    Idr  -

Matriser

Idr
Tema Kondition

Insats krävs
E
C
A
Rörelsekvalitet
Insats krävs
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Bedöma utvecklingsbehov och planera egen träning
Insats krävs
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning,
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning,
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Genomföra och värdera egen träning
Insats krävs
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med enkla omdömen värdera resultatet. I samband med rörelseaktiviteten beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. I samband med rörelseaktiviteten kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar till relevanta teorier.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till tränings- metodernas teorier. I samband med rörelseaktiviteten kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar till relevanta teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: