Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning

Skapad 2020-08-19 11:42 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Gungan är en inskolningsavdelning för barn mellan 1-ca 2,5 år. Här skapar vi en grund för en bra och trygg förskolevisstelse för barnen och dess vårdnadshavare.

Innehåll

VI VILL MED INSKOLNINGEN:

Få barnen känna sig trygga i förskolan med pedagogerna och i barngruppen.

Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan

Väcka barnets nyfikenhet så att de känner sig delaktiga och självständiga i våran verksamhet

Att barnet lär sig våra regler och rutiner för att känna samhörighet med oss

Skapa en öppen och trygg relation med vårdnadshavarna

 

GENOMFÖRANDET, AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLEN

Skapa en lugn och harmonisk inskolning där en pedagog har huvudansvaret för barnets introduktion

Följa inskolningsschemats tider och rutiner men också vara uppmärksam på om det måste ske någon förändring

Vi ser det nya barnets behov och vi stöttar det i delaktigheten tillsammans med de andra barnen

Skapa en lockande miljö och aktiviteter som gör så att barnet vill deltaga i förskolans verksamhet

Vi är lyhörda för vad vårdnadshavarna har för behov och information

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: