Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2020-08-19 12:08 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vad skulle hända om det inte fanns tyngdkraft? Jo, jag vet. Då skulle allting sväva runt lite hur som helst i luften..... Vi undersöker balans, tyngdkraft, tyngdpunkt och jämvikt.

Innehåll

 

Målet för arbetsområdet:

I slutet av arbetsområdet förväntas du:

 • känna till vad tyngdkraft är
 • känna till vad tyngdpunkt och stödpunkt är
 • känna till hur man uppnår balans vid byggandet av en mobil
 • kunna berätta någonting om Isaac Newton

Arbetssätt:

Du kommer att:

 • få lärarledda genomgångar
 • samtala och diskutera
 • läsa texter
 • utföra olika naturvetenskapliga undersökningar
 • bygga en mobil i balans
 • dokumentera ditt arbete

Bedömning

Vi kommer bedöma:

 • dina kunskaper om tyngdkraft, tyngdpunkt, balans och jämvikt
 • ditt deltagande i samtal diskussioner
 • ditt genomförande av undersökningar
 • dina kunskaper om Isaac Newton

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kraft och rörelse

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tyngdkraft
Du kan berätta något om tyngdkraft.
Du kan berätta om tyngdkraft.
Du kan berätta utförligt om tyngdkraft.
Balans
Du kan med stöd konstruera en mobil i balans.
Du kan konstruera en mobil i balans och känner till begreppen stödpunkt och tyngdpunkt.
Du kan konstruera en mobil i balans och kan förklara begreppen stödpunkt och tyngdpunkt.
Isaac Newton
Du kan berätta något om Isaac Newton.
Du kan berätta om Isaac Newton.
Du kan berätta utförligt om Isaac Newton.
Samtal diskussioner
Du deltar med stöd i samtal och diskussion om ämnet.
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och svara på frågor.
Du deltar i samtal och diskussioner och driver samtalet framåt genom att ställa frågor och framföra åsikter.
Naturvetenskapligt arbetssätt
Du kan med stöd genomföra naturvetenskapliga undersökningar.
Du kan genomföra naturvetenskapliga undersökningar.
Du kan genomföra naturvetenskapliga undersökningar samt dra slutsatser och resonera kring resultaten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: