Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Skogen

Skapad 2020-08-19 12:43 i Grunnebacka skola Kristinehamn
Under början av höstterminen kommer vi jobba med kapitlet som handlar om skogen.
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Och får man tälta var man vill? Detta och andra intressanta saker kommer vi att lära oss om skogen!

Innehåll

Syfte

När du är färdig med kapitlet om skogen ska du kunna:

 • vad som menas med lövskog, barrskog & blandskog
 • berätta om hur löv & döda djur bryts ner
 • känna till namnen på några träd, bär & svampar
 • ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur & bytesdjur
 • veta vad människan använder skogen till
 • förklara vad som menas med allemansrätten

Arbetsområde och arbetssätt

Vi kommer att utgå från boken koll på NO 4 

Vi kommer att läsa, se på film, arbeta med olika uppgifter och ha olika diskussioner om skogen.

Vi kommer gå ut och göra fältstudier.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Förklara och beskriva 
 • Söka och använda information
 • Hur du kan undersöka
 • Att samtala om berörda ämnen.

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

NO Bi
Koll på NO4 - Skogen

Behöver öva mer
Når målet
Når målet med god marginal
Du vet vad som menas med lövskog, barrskog & blandskog.
Du kan berätta om hur löv & döda djur bryts ner.
Du kan namnet på några träd, bär & svampar.
Du kan ge exempel på en näringskedja i skogen.
Du kan nämna några olika bytesdjur & rovdjur, samt förklara vad de olika begreppen innebär.
Du kan ge exempel på vad människan använder skogen till.
Du kan förklara vad som menas med allemansrätten.
Du kan genomföra en naturvetenskaplig undersökning. Du kan dokumentera vad du kommit fram till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: