Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utanför och osynlig

Skapad 2020-08-19 13:27 i Kärlekens skola Halmstad
Planering som syftar till att träna på att resonera i tal och skrift. Arbetet mynnar ut i en resonerande text.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vad är osynlighet? Alla har förmodligen någon gång känt att man inte syns. Det kanske kan vara i ett samtal där man inte riktigt är delaktig eller kanske när man känner att man inte får beröm för något som man har gjort. I det här arbetsområdet kommer ni, genom film, bild och text få diskutera och resonera kring ämnet osynlighet.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 • I  en resonerande text visar du att du kan resonera kring osynlighet genom att ge exempel , genom att se fördelar och nackdelar samt genom att ge exempel utifrån egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden.
 • I en resonerande text visar du att du kan anpassa din text till typiska drag, t ex har du en inledning, en mittdel med ett resonemang samt en avslutning. Du använder uttryck och sambandsord som hjälper till att underbygga och utveckla dina resonemang, såsom till exempel, dessutom, å ena sidan och å andra sidan.
 • I en resonerande text visar du att du kan anpassa din text till språkliga normer och strukturer, genom att t ex använda stor bokstav och skiljetecken.
 • I en resonerande text visar du att du kan använda språkliga strategier för att omformulera dig och ta dig runt språkliga hinder.

 

Undervisning

 • Utifrån bild, film och egna erfarenheter resonerar vi kring begreppet osynlighet i smågrupper och i helklass.
 • Under läsningen och utifrån Tove Janssons text  Det osynliga barnet resonerar vi muntligt kring vad som gör huvudkaraktären osynlig samt vad som krävs för att hon ska bli synlig.
 • I de muntliga samtalen utifrån Det osynliga barnet tränar vi på att underbygga och utveckla resonemang med hjälp av uttryck och sambandsord.
 • I grupper läser vi exempel på resonerande texter. Utifrån en matris diskuterar vi hur texternas resonemang fungerar, hur texterna är uppbyggda och hur texterna är anpassade till språkliga normer. Vi ser också exempel på stilgrepp som liknelser.
 • I en skriftlig övning tränar vi på att skriva ett resonemang utifrån dikten Osynlig eller synlig.
 • I en slutuppgift skriver du en resonerande text om osynlighet.

Bedömning

 

 • Vi bedömer din förmåga att skriva en resonerande text med anpassning till textens typiska drag, språkliga normer och strukturer samt din förmåga att använda lämpliga språkliga strategier.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA

Matriser

Sv SvA
Resonerande text

Resonerande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonemang
Dina tankar uttrycks men de motiveras sällan.
Dina tankar presenteras, du ger exempel och du kan beskriva fördelar och nackdelar. Du kopplar på ett enkelt sätt till dig själv och omvärlden.
Dina tankar är relativt väl underbyggda med flera exempel. Du försöker problematisera genom att se saker från olika håll. Du kopplar i huvudsak till dig själv men också till omvärlden.
Dina tankar är väl underbyggda med exempel som fördjupar och problematiserar. Du resonerar både allmänt och generellt, genom att koppla till både dig själv och omvärlden samt livet i stort.
Struktur
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort kan ta till sig och förstå innehållet.
Din text har en inledning, en avslutning och en mittdel, men dessa delar är inte helt tydliga.
Inledningen väcker intresse, t ex genom att du målar upp en bild av problemet eller ställer en retorisk fråga. Det finns en tydlig struktur i mittdelen och en tydlig avslutning.
Inledningen är intresseväckandeoch genomtänkt t ex genom att du målar upp en bild eller använder en retorisk fråga. Textens struktur är genomtänkt med stycken som är sammanlänkade. Avslutet är väl fungerande, t ex genom att du knyter an till inledningen.
Meningsbyggnad
Texten innehåller menings- byggnadsfel och meningarna börjar på liknande sätt.
Texten innehåller få menings- byggnadsfel och vanliga sambandsord som och, med samt då används. Texten är mestadels uppbyggd av huvudsatser.
Menings-byggnaden är relativt korrekt och varierad med hjälp av olika sambandsord. Texten innehåller en variation av huvudsatser och bisatser.
Menings-byggnaden är varierad och träffsäker med hjälp av väl valda sambandsord.
Skrivregler
Du använder inte skiljetecken såsom (.!?) i större delen av texten. Stor bokstav vid behov används inte i större delen av texten
Du använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Stor bokstav vid behov används i större delen av texten.
Du använder stora skiljetecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Du använder stora skiljetecken samt kommatecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Ord
Du använder ett begränsat ordval och många upprepningar.
Du har en viss variation i ordvalet.
Du skriver varierat och strävar efter att hitta uttryck som skapar bilder hos läsaren.
Du skriver varierat och använder skickligt olika stilgrepp som liknelser.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: