Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter och Media

Skapad 2020-08-19 13:31 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 5 Samhällskunskap
Detta arbetsområde kommer att handla om källor, deras användbarhet samt hur nyheter, reklam och sociala medier kan påverka människor.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 

 • du har lärt dig att resonera kring hur man söker information och att vara källkritisk.
 • du har lärt dig att förklara och använda begrepp kring information och källkritik.
 • du har lärt dig att resonera kring hur vi påverkas av nyheter och media.

 

 Så här ska vi arbeta...

Vad ska eleverna få undervisning om?

 • ämnesspecifika begrepp, exempelvis källa, källkritik samt opartisk. 
 • strategier för att kunna vara källkritisk.
 • hur nyheter, reklam och sociala medier kan påverka oss.

 

Vi kommer träna på förmågorna genom att:

 • titta på filmer och nyheter.
 • läsa tidningsartiklar och texter, exempelvis på digilär.
 • träna på begrepp genom olika övningar.
 • samtala och diskutera kring olika frågeställningar.

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • resonerar kring hur man söker information och är källkritisk (tex. genom att använda de 5 superfrågorna).
 • använder dig av begrepp i både tal och skrift.
 • resonerar kring hur vi blir påverkade av nyheter och media (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens).

 

Matriser

Sh
Nyheter och Media HT20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang
Du kan resonera kring hur vi påverkas av nyheter, reklam och sociala medier.
Du kan ännu inte på egen hand resonera kring hur vi påverkas av nyheter, reklam och sociala medier.
Du kan på egen hand resonera kring hur vi påverkas av nyheter, reklam och sociala medier.
Du kan på egen hand på ett utvecklat sätt resonera kring hur vi påverkas av nyheter, reklam och sociala medier.
Använda begrepp
Att du förstår och använder begrepp som hör till arbetsområdet.
Du kan ännu inte på egen hand förklara vad begreppen innebär samt använder begreppen i tal och skrift.
Du kan på egen hand förklara vad .begreppen innebär samt använder begreppen i tal och skrift.
Du kan på egen hand på ett utvecklat sätt förklara vad begreppen innebär samt använder begreppen i tal och skrift.
Källkritik
Att du kan resonera kring hur man söker information och är källkritisk.
Du kan ännu inte på egen hand resonera kring hur man söker information och är källkritisk genom att använda frågorna; vem, var, när, hur, varför?
Du kan på egen hand resonera kring hur man söker information och är källkritisk genom att använda frågorna; vem, var, när, hur, varför?
Du kan på egen hand på ett utvecklat sätt resonera kring hur man söker information och är källkritisk genom att använda frågorna; vem, var, när, hur, varför?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: