Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björk och Taltrasten v34

Skapad 2020-08-19 13:31 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka:34

 

Lektionsplanering Grupp: 

 

Måndag: 

 

Lektion 1:
Rutiner och dagsschema

Lektion 2:
Berätta för varandra om vår sommar

Lektion 3:
Båtarna

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 Viktigt att påminna om vårat dagsschema och våra rutiner för det skapar trygghet.

 

Att få synas och ta plats. Att återberätta så vi förstår vad de gjort.

 

Att prata om vårat båtbygge och benämna olika saker på en båt. Sjunga våra båtsånger som vi tillsammans kommit på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1:
promenad

Lektion 2:
Hur bär man långa pinnar? 

Lektion 3:
Kommunikation i leken

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 Att öva sin uppmärksamhet och följa instruktioner.

 

Att samtala om lång- kort, smal -tjock, tung - lätt.

Att åter vara uppmärksam på var jag har pinnen, viktigt att introducera pinnarna/ grenarna.

 

Att observera barngruppen i deras lek, hur kommunicerar de med varandra. Vägleda när så behövs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1:
Samling- barnen återberättar hur vi satte potatis

Lektion 2:
Gräva upp och räkna potatisarna

Lektion 3:
Göra chips

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Med hjälp av bilder återberättar barnen.

 

matematiken får komma in och vi pratar antal,mängd, storlek.

 

Tvätta och skiva och göra i ugn. Smaka!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: