Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik: Dödshjälp

Skapad 2020-08-19 13:37 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
.

Innehåll

Konkretiserade mål

Eleven ska:

 • kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
 • kunna argumentera med stöd av etiska modeller och begrepp

 

Undervisningen

Vi förbereder oss genom att sätta oss in i ett fall i Sverige och tittar vidare på fakta och begrepp för att bli insatta i ämnet (filmad intervju, texter, lärarledda genomgångar). Vi går vidare med att repetera etiska modeller där vi särskilt tittar på de olika modellernas svaga punkter (lärargenomgång + gruppövningar). Vi avslutar med en skrivuppgift där man ska argumentera i frågan om dödshjälp ska tillåtas eller ej. I argumentationen lutar man sig mot en eller flera etiska modeller.

 

Bedömning

Bedömningen sker i det sista momentet (skrivuppgiften). Fram tills dess är lektionerna till för att träna och testa. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Etik: Dödshjälp

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Resonera i livsfrågor
Att resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och livsåskådningar
Du för enkla resonemang på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du för utvecklade resonemang på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etik
Att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: