Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från jag till vi!

Skapad 2020-08-19 13:52 i Rönnängs förskolor Tjörn
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
I starten av höstterminen vill vi stärka den nya gruppen.

Innehåll

Varför?

på Rönnäng förskola harva fokusområden hållbar utveckling där ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ingår. Utifrån den sociala hållbara utvecklingen har vi som syfte att skapa en trygg barngrupp där vi ser varje barn utifrån deras person och förmågor. Vi strävar efter att barnen inspirerar varandra till lek och lärande.

Vad?

Barnen, nya som gamla ska få lära känna varandra utifrån lekfulla situationer som på ett varierat arbetssätt lyfter fram varje individ i gruppen. Detta för att skapa en trygg och god samvaro för alla i gruppen där vi respekterar varandra. 

Hur?

I lärandesituationer som t ex samling, samarbetsövningar, lek och aktivitet. 

Vi kommer att arbeta med ett pedagogiskt Kompismaterial med olika teman som t ex: Sprid glädje, Samarbeta, Dela med dig, Lyssna och kom överens, Visa dina känslor mm

 

Vi samtalar och lyssnar på barnen och även på deras samtal med varandra i olika situationer, för att se hur vi ska gå vidare i verksamheten och för att kunna ge varje barn och gruppen nya utmaningar till ett lustfyllt lärande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: