Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck ordet!

Skapad 2020-08-19 13:55 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi mjukar upp våra textanalytiska muskler genom att titta mer på musiktexter (eventuellt dikt). När man använder sig av ett kortare textformat, behöver man väga sina ord och det är detta vi ska göra tillsammans nu.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Vi ska arbeta med olika lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Genom samtal, exempeltexter etc kommer ni att utveckla er förmåga att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

En del av detta är att fokusera på ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Vi kommer också att titta på olika stilfigurer för att få syn på hur och varför de används. 

Musik och texter är någonting som vi alla tar det av så gott som dagligen. De strategier vi använder när vi analyserar låttexter och poesi kan vi använda på alla olika typer av texter som vi möter i samhället - varför är informationen på hemsidan formulerad som den är? Varför ser reklam ut som den gör? Genom att förstå kan ni också utveckla er förmåga att själva använda er av språket på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

De kunskaper ni inhämtar nu kommer ni närmast ha stor användning av i ert arbete med Agenda 2030. Det är inte bara idén som är viktig - det är också hur ma presenterar den! 

 

Hur ska vi arbeta?

Här beskriver du metoder och arbetssätt. 

Vi kommer att lyssna på pod som kommer att fungera som en mall för hur man får syn på språket/orden.

Innan ni själva börjar arbeta, kommer vi att göra gemensamma aktiviteter så att ni känner er trygga med vad som förväntas av er. När ni arbetar med er egen analys kommer ni att ha tillgång till skrivmall om ni känner att ni behöver. Ni kommer också att ge och få respons både av er lärare och av era kamrater.

Vi kommer att arbeta mycket muntligt innan eget skrivande. Bla kommer vi att använda oss av olika kooperativa metoder så som karusellen och par på tid. 

Ni kommer också få möjlighet att titta på texter från andra ämnesområden (no) där språket också används på ett genomtänkt sätt och varieras utifrån vilket sammanhanget är.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni kommer att själva välja låtar att analysera om ni vill. 

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Er slutprodukt kommer bedömas och de diskussioner vi har under momentets gång är också bedömningsgrundande. 

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

-          Se Google: Kalender och Classroom 

 

 

(Glöm inte att koppla till kursplanens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav nedan.)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: