Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2020-08-19 14:16 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Historia
Källkritik Brev, dagböcker, internetsidor, böcker, föremål är exempel på olika slags källor. Vad är viktigt att tänka på när du använder olika typer av källor? Vad är en bra källa? Vad är en dåligt källa? Hur tar du reda på det? Under detta arbetsområde ska vi träna på att resonera kring källor och källanvändning. Under arbetsområdet ska du visa att: du kan använda dig av olika källor. du ska resonera om källornas trovärdighet och relevans. du ska kunna använda dig av relevanta begrepp för arbetsområdet. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov onsdag vecka 37.

Matriser

Hi
Källkritik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: