Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna

Skapad 2020-08-19 14:03 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
De tre abrahamitiska religionerna har en gemensam historia. Genom att göra jämförelser kommer du att se dess likheter, men också dess skillnader. Du ska förstå hur religionerna påverkar samhälle, politik och den enskilda människan. Vi kommer här att främst studera judendomen och islam men tar upp grunderna i kristendomen i jämförande syfte.

Innehåll

 

Abrahamitiska religioner - LPP år 8

 

Långsiktiga mål – centralt innehåll Lgr 11

 

Du ska ha kunskap om

 

·       Centrala tankegångar och urkunder inom judendom, kristendom och islam.

 

·       Huvuddragen i judendomens och islams historia.

 

·       Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna inom dagens samhälle.

 

·       Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

 

·       Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

 

·       Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

 

Lärandemål
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att och visa på kunskaper om        

·       Resonera kring likheter och skillnader inom och mellan religionerna.

 

·       hur religionen tar sig uttryck genom högtider, symboler och heliga platser.

 

·       centrala ord och begrepp och vad dessa betyder.

 

·       religionens betydelse inom politik och samhällsfrågor.

 

 

 

 

 

Arbetssätt

 

·       genomgångar

 

·       filmer

 

·       tabell med jämförelse mellan religionerna

 

·       skriftliga uppgifter

 

·       diskussioner

 

 

 

Bedömning

 

Underlag för bedömning är:

 

·       Dina beskrivningar, slutsatser och förklaringar och hur du underbygger dem med ämnesfakta (Skriftliga uppgifter om Jesus och Nya testamentet)

 

·       Hur du använder relevanta ord och begrepp i dina texter och diskussioner och skriftligt prov (Muntlig inspelning av gruppsamtal kring Islams fem pelare och begreppet gemenskap. Se info nedan)

 

Inför gruppuppgift om Islam

 

·       Du ska kunna de fem pelarna.

 

Trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och vallfärden (vad de innebär, orsaker bakom och dess betydelse den troende)

 

 

 

·       Andra ord och begrepp: Allah, Muhammed, Koranen, uppenbarelse, Kaba, sura, moské, imam, islam, muslim, minaret, shia ,sunni, eid/id

 

 

 

·       Du ska dessutom reflektera över begreppet gemenskap och koppla det till judendomen och islam.  (Hitta exempel från de båda religionerna och jämföra dem. Komihåg att se från olika perspektiv, t.ex. fördelar och nackdelar.)

 

 

 

Litteratur: Stenciler om Islam och de fem pelarna.

 

Inläsningstjänst:  Sol 3000 Religion och liv 9 s.402-456

 

                              Utkik Religion 7-9 s.184-186

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: