Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi ht 20

Skapad 2020-08-19 14:06 i Da Vinciskolan Ale
LPP år 8 – Organisk kemi Efter kursen ska du: Kunna begreppen nedan Veta att grundämnet kol finns i olika former och varför kolatomen är så speciell. kunna kolvätens(alkaner, alkener, alkyner) uppbyggnad, egenskaper och användning (de tio första) Kunna beskriva den generella formeln för alkan, alken och alkyn -serien kunna alkoholers uppbyggnad, egenskaper och användning ( 2 st alkoholer), samt hur alkohol påverkar vår kropp. kunna beskriva ett par organiska syror, vad som kännetecknar en organisk syra samt användningsområden kunna beskriva vad en ester är och redogöra för några användningsområden av estrar kunna kolets kretslopp samt hur förbränning av fossila ämnen påverkar vår miljö. Begrepp: Kolatom, bindningar, omättade och mättade kolväten, alkan-alken-alkyn-serien (10 första), Isomerer, enkelbindning, dubbelbindning, trippelbindning, alkoholer, OH-grupp, organiska syror, COOH-grupp, estrar, kolets kretslopp, fossila bränslen, växhuseffekt, diamant, grafit, träkol, fullerener, grafen Arbetssätt: Laborationer: Vi bygger alkaner, alkener, alkyner, alkoholer och organiska syror. Vi undersöker mat från växter. Film: kol och alkoholer Litteratur: Spektrum Kemi kap 7 samt sid 246-250, 258-265 kapitel 10, anteckningar, stenciler Bedömning: Aktivt deltagande under lektioner, laborationer och diskussioner Prov: vecka 13 (8ef prov på onsdagen, 8abcdgh på fredagen)
Grundskola 7 – 9 Kemi
Organisk kemi

Innehåll

 Organisk kemi 

 

 

I det här området ska vi dels repetera kolatomens egenskaper samt titta på den organiska kemins indelning och vilka olika typer av ämnen som ingår och hur de använts.

 

TID:                          v.34-ca 36

 

 

Innehåll:                   Kemiboken kap 7

                                  Powerpoint

                                  Stenciler

                                  Genomgångar

                                  Filmer

                                  Laborationer

 

 

Redovisning (förslag): Inlämningar

                                        Läxförhör

                                        Aktivt deltagande i diskussioner andra praktiska moment

Uppgifter

Matriser

Ke
Organisk kemi

Rubrik 1

E
C
A
Kunskaper om organisk kemi och användning av kemins begrepp, teorier och modeller
Du har ännu inte visat denna kunskap/ förmåga.
Du ska ha grundläggande kunskaper om organisk kemi och kunna ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven ska kunna söka naturvetenskaplig information och kunna skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp
Du ska ha goda kunskaper om organisk kemi och kunna ge exempel och beskriva dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven ska kunna söka naturvetenskaplig information och kunna skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Du ska ha mycket goda kunskaper om organisk kemi och kunna ge exempel och beskriva dessa med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven ska kunna söka naturvetenskaplig information och kunna skapa välutvecklade texter med mycket god anpassning till syfte och målgrupp
Ställa frågor, samtala och diskutera
Du har ännu inte visat denna kunskap/ förmåga
Du ska också kunna ställa frågor, samtala och diskutera om dessa och till viss del föra diskussionerna framåt.
Du ska också kunna ställa frågor, samtala och diskutera om dessa med utvecklade motiveringar och föra diskussionerna framåt.
Du ska också kunna ställa frågor, samtala och diskutera om dessa med välutvecklade motiveringar och föra diskussionerna framåt och fördjupa eller bredda den.
Undersökningar och laborationer
Du har ännu inte visat denna kunskap/ förmåga
Du ska också kunna göra undersökningar ( laborationer ) och från resultaten dra enkla slutsatser och föra enkla resonemang om undersökningen. ( felkällor, förbättringar )
Du ska också kunna göra undersökningar ( laborationer ) och från resultaten dra utvecklade slutsatser och föra utvecklade resonemang om undersökningen. ( felkällor, förbättringar )
Du ska också kunna göra undersökningar ( laborationer ) och från resultaten dra välutvecklade slutsatser och föra välutvecklade resonemang om undersökningen. ( felkällor, förbättringar)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: