Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Lag & Rätt

Skapad 2020-08-19 14:16 i Bergagårdsskolan Öckerö
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Under det här arbetsområdet ska vi titta på hur Sveriges rättssystem fungerar, vägen från brott till straff, hur en rättegång ser ut och vilka vilka som bestämmer vilket straffet ska bli. Vi kommer att prata om begrepp som hör till arbetsområdet och du kommer få öva på att argumentera för vad du tycker är rätt eller fel utifrån några givna frågeställningar.

Innehåll

Innehåll

 • Skillnad mellan regel och lag.
 • Från brott till straff.
 • Svenska rättsväsende.
 • Hur en rättegång går till.
 • Samhällets vanligaste brott.
 • Rätt och fel - argumenterande.

Mål - Jag ska lära mig...

...hur det svenska rättssystemet fungerar.

...vägen från ett brott till ett straff

...begrepp som hör till arbetsområdet.

...hur en rättegång går till och vem som bestämmer vilket straffet ska bli.

...att skriva en argumenterande text.

Arbetsformer

 • Genomgångar - Jag berättar om det svenska rättssystemet och vi antecknar tillsammans.
 • Diskussioner - Vi diskuterar kring genomgångar, filmer och texter som vi har läst och begrepp som vi stött på.
 • Läsning - Vi läser texter om rättssystemet, lagar, brott och straff, enskilt och tillsammans.
 • Film - Vi ser på olika filmer som tar upp lag och straff
 • Skriva en argumenterande text och använda begrepp inom området

Dokumentation och bedömning

 • Prov
 • Gruppdiskussioner.
 • Argumenterande text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: