Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Runor Trä- metallslöjd - årskurs 4,

Skapad 2020-08-19 14:31 i Drottningdals skola Norrtälje
Tema: Vikingatiden
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Innehåll

I detta uppdrag tränas följande förmågor:

att
- formge och framställa olika slöjdföremål med anknytning till vikingatiden
- använda ämnesspecifika ord och begrepp
- använda hantverk och slöjdtraditioner från vikingatiden som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande
- få kunskap om symboler och färger som används under vikingatiden, hur kan de användas i nutid
- analysera, dokumentera och värdera arbetsprocesser och resultat

Här förklarars hur eleverna kommer att bedömas och när.

Eleverna bedöms kontinuerligt under varje undervisningstillfälle genom en muntlig formativ återkoppling. Redovisning och utvärdering sker på sista lektionen som avslutar uppdaget.
Samt bedömning med matrisen efter avslutat arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Uppdrag: Vikingatiden, årskurs 4

Centralt innehåll
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Bedömningen avser:
Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Eleven kan medverka i att formge och framställa ett eller flera föremål med anknytning till vikingatiden.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa ett eller flera föremål med anknytning till vikingatiden.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa ett eller flera föremål med anknytning till vikingatiden.
Bedömningen avser:
Förmåga att använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda enskaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om sin arbetsprocess.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om sina arbetsprocesser.
Bedömningen avser:
Förmåga att undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Slöjdens estetiska uttrycksformer
Eleven bidrar till dokumentation av arbetet. Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Eleven gör enkel dokumentation av arbetet. Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven enkla resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Eleven gör välutvecklad dokumentation av arbetet. Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: