Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteSafari 3B

Skapad 2020-08-19 14:36 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 3 Matematik
En pedagogiska planering i matematik som är kopplad till Mattesafari 3B och som även tar upp övriga delar inom matematiken tex. praktisk matematik. Vi kommer att arbeta gemensamt, på egen hand i halv- och helklass. Vi kommer att utöka den praktiska matematiken och även problemlösningen. En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså delar med sig av sina kunskaper, genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångar och diskussioner.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:
- jobba med laborativt material
- jobba enskilt och i grupp med problemlösning
- prata mycket matematik och träna på att förklara för varandra hur vi tänkt för att lösa en uppgift
- lära oss olika metoder man kan använda vid uträkningar, skriftliga huvudräkningsmetoder och uppställningar
- färdighetsträning i matematikboken

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma:
- din förmåga att välja rätt räknesätt vid problemlösning och din förmåga att använda dig av en väl fungerande strategi
- din förmåga att förklara för kompisarna hur du tänkt
- din förmåga att med huvudräkningar göra enkla beräkningar med de fyra räknesätten
- din förmåga att kunna använda skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-10 000
- din förmåga att förklara likhetstecknets innebörd och lösa öppna utsagor t.ex. 780+__=1000   
- din förmåga att mäta, jämföra och uppskatta längd, vikt och tid   
- din förmåga att kunna läsa av diagram och tabeller
- din förmåga att använda vanliga enheter när du visar ditt resultat
- din förmåga att förstå om resultat är rimliga

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:
- göra diagnoser
- lösa olika problemlösningsuppgifter
- vara aktiv i diskussioner
- deltaga i praktisk matematik
- förklara hur du tänker
- uppskatta rimligheten i ditt eller dina kamraters svar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Tal och längd
hur många 10 000 är
hur tal med tusental är uppbyggda
talsorten tusental
att lägga till och minska med 1000, 100, 10 och 1
att jämföra tal som innehåller tusental
hur många meter 1 kilometer är
hur många kilometer 1 mil är
Addition och vikt
lägga ihop tal som innehåller tusental, tex 3210+4000
se likheter när du lägge ihop tex 8+6 80+60
lägga ihop tal med tiotal och ental, tex 89+43
lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental, tex 298+135
upptäcka mönster
hur många hektogram ett kilogram är
hur mycket ett gram är
hur många gram 1 kg och ett hg är
Subtraktion och klockan
minska med hela tusental, hundratal och tiotal, tex 5736-2000
minska med hundratal, tiotal och ental, tex 476-134
minska med hundratal och tiotal, tex 420-270
minska med hundratal, tiotal och ental, tex 492-278
digitalklockan tex veta att 10:05 betyder 5 över 10
skriva vad klockan är olika tider på dygnet
Multiplikation, division och temperatur
sexans och sjuans tabeller
hur multiplikation och division hör ihop
att räkna division med hjälp av multiplikation
läsa av en termometer
läsa av ett diagram

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: