Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa Kapitel 1

Skapad 2020-08-19 14:38 i Råå Södra Skola Helsingborg
Matematikboken Alfa kapitel 2
Grundskola 4 Matematik
Det här kapitlet handlar om addition och subtraktion

Innehåll

Målet med undervisningen:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

 

         När du har arbetat med det här kapitlet ska du

 • veta att alla siffror i ett tal har ett värde
 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
 • kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning
 • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och uppställning
Undervisning och arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar där vi går igenom olika strategier.

Vi arbetar med matematikboken Alfa, både enskilt och parvis/grupp.

Vi tränar på att förklara för varandra och på att lyssna till förklaringar från klasskamrater.

Vi gör beräkningar med skriftliga räknemetoder.

Vi tränar addition och subtraktion digitalt och med lekar/spel.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

Ditt deltagande i diskussioner vid genomgångar och vid samtal.

Hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Resultat diagnos 1 

.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: