Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialpsykologi

Skapad 2020-08-19 15:03 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Psykologi
Er uppgift är att utföra ett experiment eller en observation där ni medvetet bryter mot de sociala normer som finns i vårt samhälle. Ni kan även genomföra ett experiment för att undersöka människors benägenhet att följa gruppen (konformitet) eller t.ex. hjälpbeteende (finns bystander-effekten på skolan?)

Innehåll

 

Centralt innehåll

Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.


I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Eleven redogör utförligt för delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.


I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Vad är utförligt och nyanserat? Förstå kunskapskraven

 

Planering

Lektion 1: Introduktion Socialpsykologi, planering av experiment

Lektion 2: Genomför experimentet

Lektion 3: Dokumentation

Lektion 4: Redovisning av arbetet. (max 10 min per grupp)

 

Litteratur:
Kurslitteratur

 

Exempel på observationer/experiment:

 • Sätta sig vid ett bord i cafeterian bland människor som man inte känner – vad händer?
 • Ställa sig onormalt nära någon som man pratar med.
 • Be en grupp FP lösa ett problem, i gruppen har ni en mullvad som använder sig av en typisk ledarstil (auktoritär, demokratisk eller låt-gå)
 • Berätta en historia helt utan poäng, resten av gruppen knäcker sig av skratt – hur agerar den som inte vet att ni genomför ett experiment? Vågar han eller hon erkänna att historian inte är rolig…
 • Lägg ett adresserat och frankerat kuvert nedanför en postlåda (du kan t.ex. skicka till dig själv) – testa avståndet: hur långt bort kan kuvertet ligga för att förbipasserande ska ta upp det och lägga det på lådan? Testa olika miljöer – centrum/lanthandeln…osv
 • Släpa på något tungt, försök t.ex. komma upp för en trappa på skolan – får du hjälp? Spelar det någon roll hur mycket människor som finns runtomkring?
 • Tappa en massa viktiga papper i korridoren – vem hjälper? Blir det någon skillnad om det är en tjej eller kille som tappar?
 • Betala för någon som glömt sin plånbok i kassan . Du har glömt din plånbok när du ska betala, vad händer?
 • Altruism: Påverka människors ”uppåtspiral” genom att hjälpa till utan att få något ut av det själv (eller får du det?)
 • Klassiska bystander-effekten: spela skadad/avsvimmad på stan – hjälper någon dig? Studera vad folk runtomkring gör.
 • Utför någon form av experiment liknande Asch – testa era klasskompisar som inte läser psykologi (om det finns). Resten kan ju agera informanter!
 • Sätt upp skyltar som på dam- och herrtoaletter – fast på vanliga dörrar. Vad händer?
 • Ställ er och stirra upp mot en byggnad. Vad händer?
 • Testa att vara utan sociala medier i en vecka – för loggbok över dina tankar och beteenden.
 • Åka hiss! Titta in i väggen.
 • Fritt fram för egna, kreativa exempel!

Nu, i coronatider, måste du tänka på att göra något som kan fungera, där du kan ta hänsyn till distans och antal personer på samma plats. Du kanske kan hitta på något experiment som har med corona att göra?

När ni bestämt er för något vill jag godkänna det ni valt.

Genomförande:

Ni arbetar tillsammans i grupper om 2-4 elever. Det är bra om någon i gruppen kan observera medan en eller två utför experimentet. Turas om så att alla får vara observatörer. Du kan också genomföra experimentet själv och ha din familj som försökspersoner. 

Försök att ha en hypotes/ett antagande om vad som kommer att hända, skriv ner detta. Hur kommer ”försökspersonerna” att reagera? Är det någon skillnad på t.ex. unga och gamla eller kvinnor och män, folkmassa etc. Se till att ni har möjlighet att dokumentera det som sker på ett enkelt och strukturerat sätt.

Viktigt att tänka på: Etiska aspekter - Är det ok att filma eller ta kort under ert experiment? Var går gränsen – ok att spela avsvimmad?

 

Felkällor: hände något under projektets gång som gjorde att resultatet blev annorlunda? Fanns det inslag som färgade resultatet på något sätt?

 

 

Examination:

 • Individuell skriftlig sammanfattning och diskussion. Här beskriver du vad du har undersökt, tillvägagångsätt och resultat. Diskutera kring det sociala fenomen du har undersökt. Vad är ”normalt” beteende? Hur reagerade försökspersonerna? Reagerade människor som du hade tänkt er? Koppla till någon socialpsykologisk teori eller liknande resultat från någon annan studie. E-A-nivå.
 • Redovisning för klassen, powerpoint och nyckelord/talkort (inte läsa innantill)

 

Lycka till!
 

 

 

Uppgifter

 • Gruppsammanfattning från experiment

 • Individuell Analys Socialpsykologi

Matriser

Psk
Psykologi 1 PSKPSY01

F
E
C
A
Tankar, känslor och beteende
Eleven för enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Eleven för välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Social psykologi
Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Deadline
Håller ej deadline
Håller deadline
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: