Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barbafamiljen

Skapad 2020-08-19 15:00 i Gemensamt Väddö förskoleområde Norrtälje
Projekt Barbafamiljen och deras olika kunskapsområden på Sörgården.
Förskola
Projekt om BARBAPAPPA och hans familj på en 1-3 års avdelning som bygger sin verksamhet på förskolans läroplan samt tillämpar ett tematiskt arbetssätt utifrån barnlitteratur. Vi har vi valt att fokusera på en barbamedlem i taget där barnen får möta olika figurer som har olika intressen och kunskapsområden. Vi gör en resa i en fantasivärld där barnen kan få nya utmaningar som utvecklar deras förmågor. Vi vill ta barnens perspektiv och se barnens intresse och behov.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Barnen på Sörgården är en blandad grupp med några ”gamla” barn och några ”nya”. När vi erbjuder olika aktiviteter är de positiva och vill gärna vara med. Vi vet att små barn erövrar kunskap med hjälp av sina kroppar och därför vill vi erbjuda ett upplevelsebaserat lärande. Vi vill att innehållet ska fängsla och utmana. Vi vill arbeta med matematik, teknik, språk, kommunikation samt utveckla barnens sociala förmåga. 

 

 

TEMA/PROJEKT

Tema detta läsår är Barbapappa och hans familj. Det är en saga med mycket fantasi och alla figurerna har olika intressen och kunskapsområden. Vi kommer att använda Barbafamiljen som en röd tråd mellan bild & form, rörelse, musik & drama, matematik, teknik och lek och språk.Temat inspirerar oss som verktyg för alla verksamhetsmål. Vi bygger våra mål runt begreppen: UPPLEVA, UPPTÄCKA OCH UNDERSÖKA. Barnen får använda sin kropp och alla sinnen (känna, lukta, smaka, höra, se) när vi erbjuder olika aktiviteter och det är viktigt att det finns tid som räcker till så barnen får möjlighet att utforska i egen takt. Vi kommer att erbjuda alla barn att vara med och ibland delar vi in barnen i mindre grupper som vid skapande aktiviteter och olika experiment-lekar.

MÅL:  Vi har som mål att ge barnen förståelse för nya ord och begrepp då alla ännu inte har ett verbalt språk och även utveckla deras förmågor genom att de får prova "nya saker". Barbafigurernas olika intressen och kunskapsområden

 

Tema detta läsår på Sörgården är Barbapappa och hans familj.    Vi gör en resa i sagans värld där allt är möjligt och fantasin får flöda fritt. Barnen kommer att få möta alla Barbafigurer som har olika intressen och kunskapsområden. Vi presenterar och arbetar med en familjemedlem i taget.

 

 Barbaskön (är svart)

 har ett stort intresse

för konst och skapande.

 Han gillar att måla, skapa

 upptäcka, uppleva och

 prova olika material och redskap

tillsammans med barnen.

 

 Barbalalala (grön) gillar musik.

 Hon vill ge barnen

möjlighet att uppleva stunder

med sång, musik, instrument

 och enkla sånglekar.

 

 Barbazoo (gul) och är en kille som är

 intresserad av naturen och djur och han

gillar att härma djurläten,

 räkna, bygga och sortera.

 

Barbabok (orange) har ett stort intresse

 för böcker och språk. Hon kommer

 att ha samlingar med barnen som

utvecklar deras förmåga att lyssna,

förstå, utveckla sitt talspråk och

 begrepp.

 

Barbaflink är blå och intresserad av vetenskap

 och teknik. Han kommer att upptäcka,

utforska och undersöka tillsammans

 med barnen.

 

 Barbastark (röd) gillar sport och lek.

Han kommer att vara med när vi

har rörelse-lek och ”gympa”

 

Barbafin (lila)tycker om att klä ut sig,

vara fin och dansa. Hon kommer

att inspirera till teater och drama-lek.

 

 

 

 

 Barbamama (svart) står för känslorna

 i familjen. Hon ger barnen möjlighet

 att utveckla sin empati och visa hur

man är en bra lekkompis.

 

Barbapapa (rosa) har mycket fantasi, genustänk,

humor och gillar bus och lek.  Älskar mat.

 

Vi kommer att använda Barbafamiljen som en röd tråd mellan bild & form, rörelse, musik & drama,  matematik, lek och språk. Temat inspirerar oss som verktyg för alla verksamhetsmål

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

 

UPPFÖLJNING

Vi kommer att dokumentera barnens upplevelser, upptäckter och experimenterande med bilder/film och med hjälp av barbafigurerna och nytt spännande "tema"-material som finns tillgängligt för barnen att leka med. Bilderna ska sitta så barnen kan se och reflektera över dem och så att vi tillsammans med barnen kan samtala, ställa frågor och återuppleva det som hände. Vi dokumenterar i barnens lärlogg.  

UTVÄRDERING

Vi kommer under våra reflektioner i arbetslaget att prata om det vi har gjort och reflektera över hur det går och hur vi utmanar barnen vidare. Vi kommer att ställa oss frågor:

Har barnen visat intresse för det vi gjort?

Vad har de lärt sig?

Är det något som vi bör tänka extra mycket på just nu?

Ska vi ändra något i lek och lärandemiljön?

ANALYS

Hur blev resultaten?
Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
På vilket sätt?

UTVECKLING

Hur går vi vidare?
Vart ska vi?

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: