Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media & Källkritik

Skapad 2020-08-19 15:03 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska
Man pratar om att vi lever i ett informationssamhälle. Aldrig har vi haft tillgång till så mycket information som nu. Att kunna gallra i all denna information och vara källkritisk är viktigare än någonsin.

Innehåll

Efter arbetsområdets slut ska du:

 

 • Kunna ge exempel på olika former av media.

 

 • Kunna ge exempel på medias olika uppgifter.

 

 • Kunna jämföra mediernas roll i samhället för 100 år sedan med idag.

 

 • Kunna ge exempel på vad som kännetecknar en “bra” nyhet.

 

 • Fått undersöka och fundera över din egen användning av olika medier.

 

 • Fått diskutera fördelar och nackdelar med sociala medier.

 

 • Undersöka källor och berätta vad det är för slags källa, om den är primär eller sekundär och om den innehåller fakta eller åsikter.

 

 • Söka och granska information på nätet och avgöra vilka källor som är trovärdiga och relevanta för olika uppgifte

 

Begrepp: Kommunikation, media, massmedia, sociala medier, reklam, propaganda, opinion, sändare, mottagare, budskap, primärkälla, sekundärkälla, trovärdig, relevant, fakta, åsikter.
Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6

Matriser

Sv Sh
Media & Källkritik

Svenska

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen väl
Söka & värdera
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och kan föra enkla resonemang om informationens användbarhet
Samtala
Du kan samtal, ställa frågor och framföra egna åsikter.

Samhällskunskap

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen väl
Faktakunskaper
Kunskaper om hur media är uppbyggt och fungerar.
Begrepp
Du kan förklara och använda dig av begrepp som hör till arbetsområdet.
Söka & värdera
Du kan använda olika källor för att söka information och diskutera hur källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: