Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikarbyn. Utevistelse. F-1

Skapad 2020-08-19 15:17 i Vikarbyns skola Rättvik
Grundskola F – 5
Här kan du läsa om utevistelse för klass F-1, Vikarbyn.

Innehåll

Varför?

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Vad?

 

Vi går till skogen med halva gruppen varje onsdag, ca 20 elever per tillfälle. Vi kommer att utforska olika skogsmiljöer i närmiljön. Vi kopplar innehållet på utedagarna till det Tema som just då pågår i klasserna samt arbetar med miljö, natur, hållbar utveckling, artkunskap samt allemansrätt. 

 

Eleverna får möjlighet att själva utforska och lära genom egen erfarenhet, vi kommer även hålla lektioner. Lek är ett viktigt inslag i våra utflykter utifrån elevernas önskemål.

 

Undervisningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: