Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO-Svenska träd

Skapad 2020-08-19 15:13 i Tollarps skola Kristianstad
Grundskola 2 Bild Svenska Svenska som andraspråk Biologi
Du ska få lära dig några olika svenska träd som finns i din närmsta omgivning.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering (du ska kunna)

Namnen på några träd i närmiljön.
Trädets olika delar.
Känna till varför träden fäller sina löv om hösten.
Läsa och förstå en enkel faktatext.
Kunna skriva en egen faktatext med hjälp av stödord.

I det här arbetet kommer vi att bedöma din förmåga att:

Berätta och namnge några träd i när miljön.
Muntligt berätta om varför träden fäller sina löv om hösten.
Läsa och förstå en enkel faktatext.
Skriva en egen faktatext med hjälp av stödord.
Rita ett träd med rätt delar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: