Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2020-08-19 15:19 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 9 Samhällskunskap
Nu är det dags att lära sig hur ekonomin fungerar i samhället. Ord som inflation, konjunktur, kapital och budget får sin förklaring. NE kommer vi ha som kurslitteratur. Vecka 35-38 jobbar vi med detta området och avslutar med ett prov torsdag 17 september.

Innehåll

NE Samhällskunskap 7-9 Kapitel 4

v.35  Samhällsekonomins grunder samt Ekonomiska modeller och system.

v.36  Marknadsekonomi - så fungerar det samt Det Svenska välfärdssamhället.

v.37  Ekonomisk politik samt Internationell ekonomi.

v.38  Repetition och prov torsdag 17/9.

 

Uppgifter

 • Ekonomiska mål och värden.

 • Ekonomiska kretsloppet.

 • Instuderingsuppgift

 • Quizza på!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: