Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1-3

Skapad 2020-08-19 15:21 i Fjälkinge skola Kristianstad
Planering av ämnet idrott och hälsa för läsåret 16/17
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Ämnet idrott och hälsa i år 1-3 utgår från syftet av ämnet och det centrala innehållet för årskurserna 1-3. Vi blickar framåt mot kunskapskravet som finns först i år 6. Under dina tre år på lågstadiet kommer vi att jobba med alla delar ur det centrala innehållet.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och aktiviteter
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsövningar
 • aktivt delta i lekar och enkla bollspel och följa dess regler
 • aktivt delta i några friidrottsgrenar
 • veta hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt
 • röra dig i takt till musik och rytm i dans och lekar
 • anpassa dina rörelser till olika miljöer, både inomhus och ute i naturen
 • orientera dig i närmiljön med hjälp av enkla kartor
 • använda dig av avslappning för att återhämta dig
 • delta i samtal om upplevelsen av lektionen, hälsa och friluftsliv
 • vara trygg i vattnet, leka och doppa huvudet samt behärska simningens grundrörelser

Undervisning

Du kommer att få delta i:

 • olika lekar och idrotter och få lära dig dess regler
 • övningar som tränar din motoriska förmåga t ex redskapsbanor
 • inne- och uteidrott under olika årstider.
 • lära dig hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt, så man inte skadar sig
 • olika danser
 • undervisning om allemansrätten
 • friluftsliv
 • orientering
 • avslappning
 • utvärdering och samtal
 • simundervisning

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • aktivt deltaga i lekar och idrotter, ute och inne, utifrån bästa förmåga
 • samarbeta i laglekar och aktiviteter
 • utföra motoriska grundformer som t.ex. springa,hoppa,krypa
 • röra dig i takt till rytm och musik
 • orientera dig i närmiljön med hjälp av enkla kartor
 • leka och röra dig i vatten samt din förmåga att behärska simningens grundrörelser
 • samtala och utvärdera innehållet i lektionen, din egen prestation samt hälsa och livsstil

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Åk 1-3

Rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Deltagande
Deltar med låg aktivitetsnivå. Ex. Jag är bara med på det jag tycker är kul.
Deltar med god aktivitetsnivå. Jag är oftast med på allting men jag protesterar när det är något tråkigt.
Deltar med en hög aktivitetsnivå. Jag är alltid med på allting på idrotten.
Motorik
Utför grovmotoriska rörelser i lekar och övningar så som springa, hoppa, hänga, stödja, klättra, åla, fånga och kasta.
Kan utföra sammansatta grundformer i lekar och övningar. Ex. Kasta och springa samtidigt, x-hopp, indianhopp, kasta och fånga, kullerbytta och hoppa hopprep.
Kan utföra flera sammansatta grundformer utan att behöva stanna upp. Ex. utföra i olika redskapsövningar som att göra en kullerbytta på plint, klättra över saker med fart.
Lekar och spel
Du deltar i lekar och kan regler.
Du deltar i alla lekar och spel och kan då följa reglerna och visar på samarbetsförmåga.
Du har en utvecklad samarbetsförmåga och bidrar då till att alla känner sig delaktiga i lek och spel.
Takt och musik
Du kan klappa takten till musiken och följa takt och rytm när du härmar rörelser i enklare danser och lekar
Du kan följa takt och rytm i enklare danser och lekar samt kan komma på enkla rörelser
Du kan följa takt och rytm i enklare danser och lekar, hitta på enkla rörelser som passar till musiken.
Säkerhet och hänsynstagande
Följer ofta uppgjorda regler och domslut. Börjar se andra i leken men behöver stöd i Ex. turtagning
Förstår och följer olika lekars regler, både själv och i grupp. Respekterar andra och väntar på sin tur. Du lyssnar och följer de regler som lärare och pedagoger ger på lektionen.
Börjar kunna se taktiskt och förstå spelets idéer genom att passa- och ”se andra” i leken. Du tar ansvar för skolans redskap och material och använder dessa på rätt sätt.

Hälsa och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Du berättar vad du tränat på under lektionen.
Du samtalar och berättar varför det är viktigt att värma upp.
Du samtalar och berättar kring varför det är viktigt att röra sig och hur din hälsa påverkas av fysisk aktivitet.

Friluftsliv och utevistelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orientering
Du kan några lägesbegrepp som t ex: över, under, bredvid, bakom och framför Du kan följa karta över klassrummet/idrottssalen.
Du kan följa kartor över skolgården och hitta kontroller.
Jag förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Friluftsliv och utevistelse
Du deltar i lekar utomhus i naturen.
Du deltar i lekar utomhus i naturen. Du har en förståelse för vad friluftsliv är.
Du deltar i lekar utomhus i naturen. Du har en förståelse för vad friluftsliv är och deltar i olika övningar.
Allemansrätten
Känna till Allemansrätten.
Du förstår grunden i hur allemansrätten fungerar och kan tillämpa den.
Du förstår Allemansrätten och kan tillämpa den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: