Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik

Skapad 2020-08-19 15:40 i Ljungsbro skola Linköping
Studieteknik
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Studieteknik betyder hur man studerar. För att förbättra sin studieteknik måste man lär sig knep för att underlätta studierna, till exempel genom olika läsförmågor, minnestekniker, planeringar osv. Vi ska under tre lektioner repetera lite om detta och titta på olika avsnitt från UR om studieteknik, samt varva med lite diskussion och övningar i ämnet.

Innehåll

Studieteknik och Lässtrategier - år 8
V. 34

År 8

Tisdag

Torsdag

Fredag

v.34

 

Minnet - film "Strategier för minnet" (ca 29 min) + göra anteckningar

 

Prata i grupp, diskutera

 

 

 

(45 min)

 

Strategier för läsning (film(27min) + skriva anteckningar)

 

Orka plugga

 

(60 min)

v. 35

Strategier för att fokusera och planera (film(28 min) + skriva anteckningar)

Gör en sammanfattning i grupp två och två/tre och tre

 

(60 min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
    Sv  7-9
  • Kunskapskrav
  • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
    Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse, studieteknik och strategier

F
E
D
C
B
A
Läsförståelse
Använda rätt strategi för typ av text. Sammanfatta text. Beskriva när och varför.
Du har grundläggande läsförståelse med viss koppling till tidsaspekter, orsaker och andra texter
Du har god läsförståelse med relativt god koppling till tidsaspekter, orsaker och andra texter
Du har mycket god läsförståelse med god koppling till tidsaspekter, orsaker och andra texter
Källhantering
Söka info. Diskussion om tillförlitlighet.
Du kan söka information från avgränsat urval av källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om relevans och trovärdighet.
Du kan söka information från relativt varierat urval av källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om relevans och trovärdighet.
Du kan söka information från varierat urval av källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om relevans och trovärdighet.
Muntligt
Delta i samtal och diskussioner
Du kan samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
SvA
Att använda rätt strategier för att förstå och bli förstådd
Du kan använda i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd
Du kan använda relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd
Du kan använda väl fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: