Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 kap 2

Skapad 2020-08-19 15:43 i Bohusskolan Ale
Grundskola 4 Matematik
Addition och subtraktion

Innehåll

När vi arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • veta hur likhetstecknet används
 • kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000
 • kunna använda addition och subtraktion för att beräkna textuppgifter och problemlösning

Viktiga ord och begrepp

addition

addera

subtraktion

subtrahera

summa

likhetstecken

skillnad

fler/färre

 

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du visar förståelse, resonerar kring och utför beräkningar inom området. 

 

Uppgifter

 • Matte Diagnos 4

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: