Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom

Skapad 2020-08-19 15:44 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 9 Religionskunskap
Judendomen har sina rötter cirka 3500 år bakåt i tiden. Den första Abrahamitiska religionen. En monoteistisk religion och en av de fem världsreligionerna.

Innehåll

Om arbetet: 

Du kommer att arbeta med en av de fem stora världsreligionerna, Judendomen. För att kunna analysera, resonera och jämföra religionerna behöver du ha goda faktakunskaper. För att ge dig möjlighet att skaffa dig dessa kunskaper kommer du att få genomgångar, olika former av faktatexter, arbetsuppgifter, se filmer, vara med i diskussioner och ha prov

Att kunna:

Några viktiga riter, seder och bruk samt högtider: Redogöra för fyra valfria rubriker samt två högtider. Sid 31-34

Berättelsen om Abraham och Moses: Kortfattat kunna återberätta. Studi

Historien i huvuddrag: Redogöra för i korthet för judendomens historia. Sid 36-38

Heliga platser: Förklara varför landet Israel, staden Jerusalem och synagogan anses som heliga platser för judendomen.

                          Sid 39-41.

Urkunder: Berätta kort om Tora, Tanak och Talmud . Sid 41-42

Centrala tankar: Hur Judendomen tror och tänker om Gud, människan och bönen samt hur och varför sabbaten firas. Sid 44, 45, 48.

Varierande tolkningar: Jämföra de olika inriktningarna. Sid 48-49

Källkritik: Kunna värdera och välja olika källor. Anteckningar

 

 

Följande kommer att bedömas

  • Världsreligionerna: Dina kunskaper om judendom och de andra världsreligionerna

  • Likheter & skillnader: resonera kring likheter och skillnader mellan några olika religioner.

  • Samband med samhälleliga förhållanden: Din förmåga att resonera kring hur religion och samhälle kan påverkas av varandra.

  • Information & källor: Din förmåga att resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.


Matriser

Re
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: