Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2020-08-19 15:50 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Det finns många religioner på jorden. I detta arbetsområde kommer vi att prata om kristendom, islam och judendom. Du kommer att få lära dig om dessa religioner, vad de tror, vart de ber till sin gud, deras symbol och viktiga högtider. Vi kommer samtala mycket om att alla tror på olika, eller ingen gud och att det är okej.

Innehåll

Undervisning

 • Vi kommer att se filmer om de olika religioner.
 • Vi kommer läsa texter från PULS - SO bok och skriva faktatexter om de olika religionerna.
 • Vi kommer bearbeta texterna gemensamt med hjälp av samtal och arbetsblad.
 •  
 • Eleverna får vara med och ha inflytande genom att välja om de vill berätta om sin religion.
 •  
 • Vi talar om olika arbetsformer inom religioner, t.ex. präst, imam, diakon, körer osv.

 

Bedömningsformer

 • Du ska kunna återberätta en berättelse från bibeln med hjälp av bilder.
 • Du ska även kunna förklara vad några ord/begrepp från arbetsområdet.
 • Du ska kunna koppla symbol till religion. (T.ex. davidsstjärna till judendom)
 • Du ska kunna koppla plats till religion. (T.ex. kyrka till kristendom)
 • Du ska kunna berätta om varför vi firar jul och påsk.

Uppgifter

 • Religion - kristendom

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: