Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper

Skapad 2020-08-19 15:48 i Norretullskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Innehåll

Om arbetet: Vi kommer att arbeta med olika sorters texter.  På lektionerna kommer vi att prata om de olika texterna, deras syfte (varför man skriver dem), deras struktur (hur är de uppbyggda) och hur språket brukar se ut. Vi kommer läsa många olika sorters texter och arbeta med olika uppgifter till texterna. Du kommer även att skriva egna texter.

 

Att kunna: 

Du ska visa att du kan läsa, förstå och skriva olika typer av texter.

Du ska visa att du kan använda dig av rätt struktur i de olika texterna.

Du ska visa att du kan använda de språkliga drag som är typiska för de olika texterna.

 

Följande bedöms:

- Läsa med flyt: Din förmåga att läsa högt med flyt så att de som lyssnar förstår.

- Läsförståelse: Du ska kunna visa att du förstår det du läser genom att återberätta och svara på frågor.

- Skriva texter: Du ska visa att du kan skriva olika sorters texter med till största del fungerande struktur och språkliga normer.

- Berättande texter: Du ska visa att du kan skriva en berättande text med enkla gestaltande beskrivningar och till största del fungerande struktur.

 

 

 

Matriser

SvA
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: