Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2020-08-19 15:52 i Blötbergets skola Ludvika
Vi ska arbeta med de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Här ska vi diskutera likheter och skillnader mellan dessa och vilka konsekvenser det får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever?
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Religionskunskap Svenska Samhällskunskap
Vi ska arbeta med de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Här ska vi diskutera likheter och skillnader mellan dessa och vilka konsekvenser det får för den enskilda människan och samhället t.ex. hur man lever och är mot varandra. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever?

Innehåll

Världsreligionerna

När du arbetat med detta område ska du kunna svara på följande frågor;

 • Vilka ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum finns i de olika religionerna?
 • Hur ser religionerna på kärlek/etik och vad tror de händer efter döden?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan religionerna?
 • Finns det samband mellan hur man lever och religionen? Påverkas samhället?
 • Vilka spår av asatron kan du se i dagens samhälle?

Du ska även kunna;

 • Söka information om religioner och andra livsåskådningar i olika medier och källor.
 • Delta i resonemang kring informationens och källors trovärdighet.
 • förstå och använda begrepp, som hör till de olika religionerna.

      

 

Förmågor som arbetsområdet övar

Förmågor som arbetsområdet övar

Genom detta arbete kommer du att öva din förmåga att;

 • resonera kring likheter och skillnader mellan olika religioner
 • visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna.
 • resonera om hur livsfrågor och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor och samhället, där man lever. 
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar i olika källor och resonera om källornas användbarhet.

Undervisning och arbetssätt

Undervisning och arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar
 • Samtal och diskussioner
 • Filmer
 • Läsning av faktatexter

 

Bedömning

 

 • Du kommer att få visa dina kunskaper i några skriftliga och muntliga uppgifter. Det är viktigt att du försöker delta aktivt i diskussioner och uppgifter och visa vad du tror eller tycker.
 • I slutet av temat blir det ett test där du visar dina kunskaper om de olika religionerna.

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att kunna göra jämförelser mellan de olika religioner

- din förmåga att analysera hur religioner påverkar människan och samhället

- din förmåga att reflektera över livsfrågor om din egen och andras identitet,

- din förmåga att föra ett resonemang kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna

- din förmåga att söka information om religioner och värdera källornas trovärdighet.

- din förmåga att använda etiska begrepp.

- dina kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.

- dina kunskaper om hur asatron syns i dagen samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: