👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-08-19 15:53 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
I detta område kommer vi arbeta med vatten. Vatten står för mer än två tredjedelar av jordens yta och har mängder med spännande egenskaper och några utav dessa ska vi titta lite närmare på.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med:

Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med tema vatten.

 • Vi kommer att arbeta med vatten och dess egenskaper
 • vattnets kretslopp 
 • faser och fasövergångar
 • vatten i ett tekniskt system och hur vi använder vatten i vår vardag. 

Det här säger läroplanen:

Såhär kommer vi arbeta:

 • Gemensamma genomgångar
 • Film
 • Arbete enskilt och i grupp
 • Läsa och diskutera faktatexter
 • Experiment - vattnets kretslopp

Mål som du ska uppnå

Efter avslutat arbete ska du kunna:

 • Förklara vattnets kretslopp
 • Förklara ord och begrepp som är knutna till vatten och dess egenskaper, till exempel: fryspunkt, kokpunkt, avdunstning, kondensering
 • Beskriva vattnets olika former och förklara när fasövergångar sker
 • Förklara hur vatten kommer från en sjö, till ditt hem och sedan ut till havet
 • Ha kännedom om vad du kan göra för val för att vårt vatten ska vara så rent som möjligt

Såhär bedömer pedagogen dig:

 • Genom att du får visa dina kunskaper skriftligt.
 • Genom att lyssna till hur aktivt och väl du deltar muntligt under lektionerna.
 • Avslutande frågespel kring dina kunskaper

Uppgifter

 • Labrapport Ljuset och veken

 • Ljuset och veken

 • Vatten by Frallan och Kakan

 • Vatten by Frallan och Kakan

 • Labrapport Vattnets kretslopp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6