Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen

Skapad 2020-08-19 15:56 i Centralskolan Tierp
Du ska få lära dig om teknik i vardagen samt grunderna i programmering.
Grundskola 3 Teknik
Övergripande mål: Du ska: - få förståelse för att teknik är allt människan skapar för att underlätta för oss i vardagen. - känna till hur några vanliga tekniska föremål fungerar. - känna till att det är vi människor som avgör om det är bra eller dålig teknik beroende på hur vi använder den.

Innehåll

Dina mål:

När du har arbetat med det här området ska du:

Ha kunskap om att teknik är materiella föremål som vi uppfinner och utvecklar för att underlätta för oss i vardagen.

Känna till  hur några vanliga tekniska föremål fungerar.

Få kunskap i grunderna för programmering

Arbetsformer

Under arbetsområdets gång kommer du arbeta så här:

Självständigt arbete, arbete i par och grupp.

Du kommer deltaga i samtal och diskussioner.

Skriva texter och göra bildkopplingar.

Du kommer att få se film från UR.se "Mitt liv som grej" och "Programmera mera" och sedan lösa de uppgifter/uppdrag du får där.

 

Viktiga begrepp under arbetes gång

Behov, Uppfinna, yrken, teknikutveckling, verktyg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: