Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, judendom och islam

Skapad 2020-08-19 16:30 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 5 Religionskunskap
Du kommer att få läsa om hur det är att leva som kristen idag. Har du någon gång varit på ett dop eller en begravning? Viktiga händelser i livet är ofta förknippade med olika ritualer. I det här arbetsområdet kommer du också att titta närmare på några av kristendomens viktigaste ritualer: dopet, konfirmationen, bröllopet och begravningen. Du kommer få veta hur de kristna ritualerna går till och du får också veta hur synen på äktenskapet har förändrats genom tiderna. I det här arbetsområdet kommer du även att få lära dig mer om hur det är att leva som jude och om judendomens ritualer, från barndomen till vuxenlivet. I det här arbetsområdet kommer du också att få arbeta med de centrala tankarna inom islam och vad det innebär att vara troende muslim. Du kommer att titta närmare på de två största muslimska högtiderna, eid al-fitr och eid al-adha. Du kommer även att lära dig om hur och varför högtiderna firas. De abrahamitiska religionerna judendomen, kristendom och islam har många likheter. De har bland annat en gemensam stamfader, Abraham, och det är därför de kallas för de abrahamitiska religionerna. I arbetsområdet kommer du slutligen att få lära dig om både likheter och skillnader mellan de tre religionerna. Du kommer också att få jämföra religionernas ritualer, exempelvis vid födsel och begravning.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • berätta om några kristna ritualer
 • berätta hur synen på kärlek och bröllop har förändrats inom kristendomen
 • beskriva kristendomens betydelse i det svenska samhället förr och nu
 • söka information i olika källor och diskutera kring källornas trovärdighet
 • berätta om judarnas heliga skrift, vilodag och heliga byggnad
 • berätta vad några judiska högtider innebär och varför de firas
 • förklara varför de judiska barn- och ungdomsritualerna genomförs
 • förklara varför de judiska bröllops- och begravningsritualerna genomförs
 • söka information om judendomen och resonera kring källans trovärdighet
 • redogöra för islams 5 pelare
 • berätta om islams heliga byggnad och skrift
 • redogöra för islams övergångsritualer, t ex vid bröllop och begravning
 • berätta om muslimska högtider
 • se likheter och skillnader inom de abrahamitiska religionerna: judendom, kristendom och islam

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • kyrka
 • synagoga
 • moské
 • sakrament
 • psalm
 • pelare
 • Bibel
 • Torah
 • Koranen
 • bön
 • altare
 • konfirmation
 • bar- och bat mitzva
 • ritualer
 • dop
 • bröllop
 • begravning
 • trosbekännelse
 • fasta
 • allmosan
 • vallfärden
 • imam
 • präst
 • rabbin
 • kremering

 

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera och samtala
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter
 • arbeta enskilt, tillsammans med andra och i helklass

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion åk 5: Judendom, kristendom och islam. Kom ihåg att det inte ges betyg i åk 5 utan vi strävar mot kunskapskraven i åk 6.

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

Insats krävs
E
C
A
Världsreligionerna
Eleven har **grundläggande** kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra **enkla** resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har **goda** kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra **välutvecklade** resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Kristendom och dess betydelse
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra **enkla** jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra **utvecklade** jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra **välutvecklade och nyanserade** jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Insats krävs
E
C
A
Information & källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt samt för **enkla** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **relativt väl** fungerande sätt samt för **utvecklade** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **väl** fungerande sätt samt för **välutvecklade** resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Insats krävs
E
C
A
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **till viss del för resonemanget framåt**.
Eleven kan också föra **utvecklade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **för resonemanget framåt**.
Eleven kan också föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: