Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk1a1 VO18

Skapad 2020-08-19 18:56 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
Här får du veta hur naturvetenskap fungerar - hur VET man saker? Du kommer i detta block först göra en studie i grupp där du forskar på oss människor och sedan knäcka en vardagsmyt. I blocket kommer du lämna två obligatoriska uppgifter som betygssätts: individuell rapport på studien och arbetet om vardagsmyten.

Innehåll

Innehåll

 

1. Kursintro i Naturkunskap + intro av Block 1. Gmg 1.1 Vad är Naturvetenskap? (20 aug)

2. Övning: Hur tar man reda på om en diet fungerar? Gruppindela inför labb (25 aug)

3. Halvklass, grupp 1. Labb: Dunkus Mystikus (27 aug)

4. Halvklass, grupp 2. Labb: Dunkus Mystikus (1 sep)

5. Övningslabb: Reaktionstid + skriva labbrapport. (3 sep)

6. Fortsatt övningslabb? + Inleda arbetet med Labb 1.1 Forskningsstudien. Gruppen ska formulera en metod och visa mig. (8 sep)

7. Praktiskt arbete med Forskningsstudien (10 sep)

8. Praktiskt arbete med Forskningsstudien (15 sep)

9. Praktiskt arbete med Forskningsstudien + skriva på individuell rapport. (17 sep)

10. Tid att skriva på den individuella rapporten (22 sep) 

11. Tid att skriva på den individuella rapporten (24 sep) (VO18 deadline Fredag v. 39)

12. Gmg 1.2 - Hur vet man? + introduktion uppgift 1.1 Myten (29 sep)

13. Arbete med Myten  (1 okt) (VO18 deadline Torsdag v.41)

APL v.41-47

 

 

Uppgifter

  • Uppgift 1.1 Forskninsstudie

  • Inlämning Uppgift 1.1 Forskningsstudie

  • Uppgift 1.2 Myten

  • Uppgift 1.1 Forskningsstudie

Matriser

Nak
Nk 1b - Uppgift 1.1 Myten

Nk1b - Matris för uppgift om myten

E
C
A
Ställningstagande
Du kan översiktligt besvara om myten är sann eller falsk genom att sammanfatta vad någon lämplig källa sagt
Du kan utförligt besvara om myten är sann eller falsk genom att sammanfatta vad några källor sagt.
Du kan utförligt och nyanserat besvara om myten är sann eller falsk genom att jämföra några olika studier samt värdera deras giltighet.
Naturvetenskaplig fakta och språk
I texten använder du kunskaper om naturvetenskap för att ge enkla förklaringar och argument.
I texten använder du kunskaper om naturvetenskap för att ge förklaringar och argument.
I texten använder du kunskaper om naturvetenskap för att ge komplexa förklaringar och argument
Källor och källkritik
Du har angett dina källor och använt tillförlitliga sådana.
Du har angett dina källor och använt tillförlitliga sådana. Du motiverar dina val av källor och visar källkritik.
Du har angett dina källor och använt tillförlitliga sådana. I slutsatsen motiverar du dina val av källor (minst två forskningskällor) och diskuterar deras tillförlitlighet kopplat till ditt ämne.

Nak
Nk1b: Matris för individuell rapport på forskningsstudien

Matris för individuell rapport på forskningsstudien

E
C
A
Rapportens struktur
Du har en översiktlig rapport med de viktigaste bitarna.
Du har fått med allt och din rapport är utförlig och välstrukturerad.
Du har fått med allt och din rapport är utförlig och välstrukturerad och det finns inget att anmärka.
Rapportens innehåll
Du har en översiktlig rapport med de viktigaste bitarna. Du har med någon felkälla. Källor är angivna
Du har fått med allt och din rapport är utförlig och välmotiverad. Bakgrunden har ett sammanhang till de du undersöker och är baserad på fakta. Källor är tydligt angivna. Metod, syfte och frågeställning hänger samman. Resultatet är korrekt och utförligt presenterat. Hypotesen är korrekt återkopplad och motiverad med fakta. Du har nämnt relevanta felkällor.
Du har fått med allt och din rapport är utförlig och välmotiverad och det finns ingenting att anmärka. Bakgrunden har ett tydligt sammanhang till det du undersöker och är baserad på relevant och trovärdig fakta. Källor är tydligt angivna. Metod, syfte och frågeställningar hänger tydligt samman. Metoden är utförlig och korrekt återgiven. Du har nämnt samtliga relevanta felkällor och föreslår förbättringar med metoden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: