Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- programmering åk.5

Skapad 2020-08-19 20:55 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 5 Teknik Matematik
Vad är programmering? Under en period framåt kommer eleverna i åk 5 att få lära sig mer om och prova på enkel programmering.

Innehåll

Målet är att eleverna ska lära sig:

- vad programmering är och vilka föremål som är programmerade.

- olika begrepp som hör till programmering.

- hur man programmerar på ett lekfullt sätt.

För att eleverna ska lära sig detta kommer de:

- få programmera en kompis med hjälp av instruktioner.  

- skapa och följa egna banor som Blue-boten ska programmeras att följa.

- programmera med Code.org

- titta på programserien Programmera mera 2.0

- läsa och diskutera

 

Eleverna visar sina kunskaper genom att:

- visa förståelse för vad som är programmering och inte.

- vara delaktig i diskussioner och aktiviteter under lektioner.

- visa förmågan att samarbeta och lösa problem med hjälp av vardaglig teknik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6

Matriser

Ma Tk
Teknik- programmering åk.5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbetsprocesser
 • Tk  E 6
Under arbetsprocessen behöver eleven stöd till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen kan eleven formulera och välja enkla handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen kan eleven självständigt formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Teknikutveckling
 • Tk  E 6
Eleven kan med stöd genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan på ett självständigt sätt genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: