Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och trivsel Stjärnan vt-21

Skapad 2020-08-20 07:57 i Östra Karups förskola Båstad
Inskolning
Förskola
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

Titel: 

Inskolning Det här säger Lpfö 18:

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

 

Forskning:

”Till en början är världen för det lilla barnet hel, odelad och avgränsad, en period då den viktiga anknytningsprocessen äger rum. Utifrån barnets perspektiv växer världen väldigt snabbt och abrupt när det börjar på förskolan. Det sätt på vilket inskolningen sker - från såväl barnets och föräldrarnas som verksamhetens perspektiv - är av central betydelse.” (Kärnämnen för förskolan. 2013. s.103)

 

”Att anknytning till vuxna är viktigt för små barn tror jag att alla som arbetar i förskolan är medvetna om. Vi kan aldrig ersätta föräldrarna utan vi behöver hitta andra sätt att komma nära barnen. När barn kommer till förskolan behöver de möta pedagoger som visar att vi finns där för deras skull och att vi ser dem, vill lära känna dem, stötta dem när det behövs och att vi vill förstå dem. Allt i barnens egen takt.” (De yngsta barnen och läroplanen. 2019. s. 24)

 

Avdelningens mål:

Skapa trygghet för barn, vårdnadshavare och personal i vår verksamhet

 

Strategier:

 • Fasta rutiner och regler
 • Stöd i den fria leken
 • Välkomsthäfte till vårdnadshavare
 • Akk
 • Takk 
 • Friendy

Genomförande:

 • Fasta rutiner och regler
 • Stöd i den fria leken

 Målkriterier: (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

Att barnet känner trygghet i verksamheten med personal och andra barn

 

 

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet:

 • Observation

 • Reflektion

 • Digitalisering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: